helend mediumschap

Wie mijn boek al heeft gelezen weet een beetje wat het voor mij - Henk - betekent “Onderweg naar Meesterschap” te zijn. 

In mijn geval is het een leven dat zich totaal anders ontwikkeld heeft dan ik en waarschijnlijk ook anderen in mijn directe omgeving ooit hebben kunnen vermoeden. 

Terugblikkend was het geen bijzonder opvallend leven dat ik geleid heb. Wel kan ik nu achteraf zeggen dat ik me nooit lekker en ontspannen heb gevoeld, vaak machteloos. Met de ervaring en kennis van nu was mijn leven meer een overleven. Ik besef nu pas dat ik anders was, ik had weinig aansluiting bij vriendjes, was verlegen en teruggetrokken en paste me voortdurend aan. Daar ben ik destijds Meester in geworden. 

“Onderweg naar Meesterschap” is uiteindelijk controle krijgen over je gedachten, gevoelens en emoties. 

Hoe doe je dat? Het is geen besluit zo van dat doe ik effe. 

Nee het is een kwestie van eerst tegen emotionele en vaak ingrijpende gebeurtenissen en pijnstukken aanlopen, er last van hebben, emotioneel worden, ruzie maken en de schuld in eerste instantie bij anderen leggen. Dat is slechts een variant, iedereen doet en ervaart het immers anders. 

Het feit dat je tegen emotionele en pijnstukken aanloopt, waarbij zelfs fysieke klachten mogelijk zijn, maakt dat je dan mogelijk uiteindelijk op enig moment naar de oorzaken ervan gaat kijken. Dat hoeft niet natuurlijk, veel mensen blijven erin hangen en geven de schuld aan de “buitenwereld” en dat is dan ook oké.  Het is immers hun pad.

Besef echter dat een ander nooit de oorzaak is van jouw verdriet en pijn, de ander drukt alleen maar op een pijnpunt dat er vrijwel zeker al heel lang - verstopt - zat. 

Eigenlijk zou je de persoon of situatie die je raakt dankbaar moeten zijn, omdat die je in staat stelt om op zoek te gaan naar de ware oorzaak in jezelf. Slechts door die oorzaken aan te pakken kun je groeien in bewust-Zijn, krijg je controle over je eigen gedachten en emoties, leg je de schuld niet meer bij anderen en ben je “Onderweg weg naar Meesterschap”. 

Het is een kwestie van vallen en opstaan en vooral doorgaan.

Onlangs nog heb ik persoonlijk een voortdurend terugkerende gevoel van machteloosheid en minderwaardigheid in emotionele situaties in een sessie met Antoinette kunnen opruimen. 

Een ding is zeker;  de weg naar Meesterschap houdt nooit op. Wij noemen het ook wel de Inwijdingsweg. Ook nu is mijn leven nog steeds vol verrassende wendingen. Daar waar anderen, bij wijze van spreken, op hun 68e“achter de Geraniums” gaan zitten, heb ik het gevoel pas te beginnen. 

Recentelijk, een tijdje nadat Judith en ik “uitgewerkt” waren ben ik verhuisd vanuit Vught en woon en werk nu samen met Antoinette in Huissen. 

Het begon met een huisreiniging die ik december 2016 bij haar en haar gezin mocht doen. 

Al snel bleek dat wij samen iets te doen hadden en bleek ons contact min of meer voorbestemd. Eerstvolgende voorjaar, april 2017 maakten wij een reis naar krachtplekken in Engeland en in april 2018 weer een reis naar krachtplekken, nu naar Australië. 

Sinds 1 oktober wonen en werken we samen vanuit Huissen. 

Naast die mooie reizen hebben we de afgelopen maanden uitvoerig de kans gehad om door intensief met elkaar te zijn tegen elkaars pijnpunten aan te lopen. Dat was zeker niet altijd leuk, zelfs heftig soms. We zijn er iedere keer uitgekomen en hebben daardoor aan elkaar kunnen schuren, opruimen en de pijnpunten steeds opnieuw en sneller kunnen oplossen. Soms door aan elkaar te werken, er soms een channeling op los te laten en ook door soms de hulp van een specialist te vragen. Bijvoorbeeld bij mij het achtergebleven tweelingstuk.

Het belangrijkste en meest recente inzicht dat we kregen was dat de aanpak van “oude” trauma’s vandaag de dag veel eenvoudiger kan.

Krachtplekken
De laatste tijd meet ik steeds meer krachtplekken en worden we in ons werk ook daar steeds meer naar toe geleid. April 2017 zijn we bewust naar krachtplekken in Engeland geweest, de energie van krachtplekken is mede daardoor nu voelbaar en meetbaar in ons eigen systeem. Zo werkt het voor de mens. Door deze krachtplekken weer te activeren in het bewustzijn is het mogelijk dit zich te herinneren, te voelen, te ervaren.

Bepaalde plekken op aarde kunnen voor de mens ziekmakend zijn
Er zijn plekken op de aarde die meestal van nature een energie, zoals aardstralen en wateraders, hebben vanuit de aarde die voor de mens ziekmakend is. Het is niet zo dat aardstralen per definitie voor alles en iedereen een verstorende, ziekmakende energie hebben, want er zijn ook bijvoorbeeld dieren die hier juist op gedijen, zoals mieren en katten.

Er is ook nog sprake van straling
Daarnaast is er nog de straling die door technische apparatuur veroorzaakt wordt. Deze is te verdelen in twee hoofdgroepen. Enerzijds de voor de meesten wel bekende vorm van straling, zoals de wifi, 4G, etc. Daarnaast is er ook sprake van straling die niet zozeer door menselijke apparatuur doch wel door apparatuur van buiten de aarde om storingen veroorzaakt.

Een term als technische straling is een buitengewoon veelomvattend geheel waarbij het voor sommigen interessant kan zijn dat de straling niet zozeer vanuit de aarde komt, doch ook vanuit datgene dat zich rondom de aarde afspeelt en de mens wil beïnvloeden in combinatie met apparatuur die al op aarde staat. Deze vorm van straling zal de komende tijd toenemen. Het is zeer wel mogelijk dat de komende tijd de technische straling die zo lang op de achtergrond stond in toenemende mate weer te voorschijn komt. Niet omdat de mens per definitie sensitiever hiervoor wordt, toch omdat de straling op sommige vlakken toeneemt.

Read more ...

Het gebruik van de hoogenergetische Heilge olien

De uit Egypte meegebrachte oliën (met een zeer hoge energetische waarde) bieden een prachtige ondersteuning bij tal van consulten. Sowieso gebruik ik Sheikh Abdull's Frankincense regelmatig bij huisreinigingen. Vaak bestellen de bewoners daarna een flesje voor eigen gebruik, om naast de visualisatie ook middels de olie de energie in huis en bewoners te reinigen en hoog te houden. Gewoon de olie in een geurbrander gebruiken, hoe eenvoudig wil je 't hebben.

In Henk's boek staat zijn ervaring bij de piramide van Gizeh beschreven. Deze 'persoonlijke aardbeving' vond plaats bij Sheikh Abdull op het balkon. De Sheikh, roepnaam Gamal, komt uit een familie waar generaties-lang met oliën wordt gewerkt. In Egypte zijn slechts vijf families die de werkelijke geheimen van de oliën kennen. Ze staan voortdurend met elkaar in contact en ondersteunen elkaar om de kwaliteit te waarborgen, want helaas zijn er ook veel inferieure oliën te koop in de diverse toeristenwinkels.

Read more ...

Beste Henk en Antoinette,
Ruim een halfjaar na de huisreiniging wil ik jullie nog eens laten weten hoe ik het een en ander heb ervaren.
Na een heftige periode in mijn leven ben ik me gaan afvragen waarom dingen gebeuren, waarom er zoveel tegen zit en niets lijkt te lukken.
Ik werd er door iemand op gewezen dat het wel eens vroorzaakt kon worden door energieën in je woning die niet goed zijn
Om die reden ben ik toen eens naar gaan zoeken op internet, ik kwam veel aanbieders tegen, maar een huisreiniging door Henk voelde voor mij op de een of andere manier het beste aan. Gelijk actie ondernomen, gebeld met ene Henk en een direct een afspraak gemaakt.
Even voorop gesteld; ik had werkelijk geen idee wie of wat ik kon verwachten, misschien wel een geitenwollen sokken man. Ik ben zelf een redelijk nuchter persoon niet echt een zwever of zo. Al geloof ik zeker dat er meer is tussen hemel en aarde, anders had ik er ook zeker niet aan begonnen.
Een paar dagen later stond Henk voor de deur, een vriendelijk uitziende kerel en bovendien zag hij er vlot uit, hupla weg vooroordeel.
Grappig het leek wel of er een oude bekende op bezoek was, dat voelde voor Henk ook.
Eerst even een gesprekje met veel humor en toen samen door het huis. Ik mocht op plekken gaan staan met een verstoorde energie, plekken waar ik inderdaad iets bij voelde. Voorheen had ik daar echt niets gevoeld, nu wel. Henk stond naast me met een pendel, die heen en weer ging omdat er op die plek een verstoorde energie / geheugen was. Steeds als de pendel rustiger bewoog gingen we naar een andere plek. Ook mijn hobbyruimte, de schuur en het weilandje kregen een bezoek.

Read more ...

Hooggevoeligheid
Bij mijn werkzaamheden, die voor een belangrijk deel bestaan uit het energetisch reinigen van woningen en bedrijven, kom ik veel hooggevoelige mensen tegen. Ik begin me zelfs af te vragen of er nog wel mensen zijn die niet hooggevoelig zijn? Misschien zijn er alleen nog maar hooggevoeligen en super-hooggegevoeligen?
Op basis van al deze ervaringen wil ik je graag wat extra informatie aanbieden. Informatie die je kan helpen beter te begrijpen waarom je bepaalde ervaringen hebt en hoe je ermee kunt om gaan.
Als er in deze tekst het woord “hsp’er” gebruikt wordt, dan staat dat voor High Sensitive People (hooggevoelige mensen).

Ben je ook een HSP'er?
Beantwoord iedere vraag al naargelang je gevoel je ingeeft. Antwoord met ‘ja’ als het in ieder geval enigszins voor jou opgaat. Antwoord met ‘neen’ als het niet speciaal of helemaal niet voor jou geldt.

Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn omgeving.

Ik word beïnvloed door de stemmingen van anderen.

Ik ben nogal gevoelig voor pijn.

Tijdens drukke dagen merk ik dat ik behoefte heb om me terug te trekken in mijn bed of in een donkere kamer of een andere plek waar ik ongestoord alleen kan zijn.

Read more ...

Mensen komen in je leven om een bepaalde reden,
Een seizoen of een heel leven.
Als je weet om welke reden het is, weet je wat je voor persoon kunt doen.
Als iemand in je leven is om een reden, is het gewoonlijk omdat je een behoefte hebt
geuit.
Ze zijn gekomen om je te helpen door een moeilijkheid heen, je te begeleiden met
ondersteuning en je fysiek, emotioneel of spiritueel te helpen.
Ze lijken door God gestuurd en dat zijn ze ook.
Ze zijn er om een reden waarvan het nodig vind dat ze er zijn.
Dan, zonder dat jij iets verkeerd doet, of op zomaar een moment, zegt of doet deze
persoon iets om de relatie te beëindigen.
Soms gaan ze dood, soms lopen ze weg.
Soms keren ze zich tegen jou en dwingen je tot een standpunt.
Wat we ons dan moeten realiseren, is dat aan onze behoefte is voldaan, onze wens is
vervuld, hun werk is gedaan. Het gebed dat je opzond is beantwoord en nu is het tijd om
verder te gaan.

Read more ...

Technische straling in relatie tot gezondheid

Er wordt veel gesproken over de gevolgen van technische straling. Met name door de toename van zendmasten, mobiele diensten, Wi-Fi etc.
Er zijn veel misverstanden hierover en met dit schrijven probeer ik mijn visie te delen en onder de aandacht te brengen.

Alleen maar bang zijn voor iets maakt de problemen alleen maar groter. Je afsluiten voor alle technische straling kan ook niet. Ja, je kunt je huis zodanig voorzien van allerlei hulpmiddelen waardoor de straling in huis vermindert wordt. Zodra je buiten komt werkt het echter niet meer, nergens niet. Er is geen plek op aarde waar je vrij bent van technische straling, zelfs niet in de bergen.

Een slecht functionerend immuunsysteem is de echte oorzaak
Zoals hieronlogo boek 4 sidesder uitgelegd wordt is het niet de technische straling die voor problemen zorgt. Het is een minder goed of slecht werkend immuunsysteem dat de oorzaak is van de vele klachten die er zijn. Klachten die op alle niveaus van ons leven kunnen optreden en zich uitren, zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel. Al deze lagen, zoals hiernaast mooi afgebeeld, staan in verbinding met elkaar.

 

 


De oplossing zit in ons zelf

Read more ...

2018, het jaar van de waarheid

Op 7 januari 2018 hadden we onze maandelijkse healing sessie gecombineerd met een channeling voor 2018. Deze hebben we samen met een groep van 24 mensen in Vught gehouden. Vooraf hebben we gezamenlijk een meditatie gedaan, om de energie vanuit ons hart te verhogen. Aansluitend heeft Antoinette zich afgestemd op de Merlijn-energie en brachten zij onderstaande boodschap:

Wij willen deze middag beginnen om jullie allen hier een buitengewoon bijzonder welkom te heten. Per definitie is het zo dat, volgens kosmische wetten, een ieder hier aanwezig een verbindende factor heeft. Allen op zoek naar de diepere waarheden van het leven, allen op zoek naar de grote waarheid vanuit het weten. Dat er zoveel meer is dan die fysieke werkelijkheid die jullie hier in het dagelijkse waarnemen, dat dit, dit dagelijkse driedimensionale wereldbeeld niet hetgene is dat de werkelijkheid is.

En vanuit dit verlangen in de mens zijn wij naar de aarde gekomen om jullie te voorzien van informatie op de momenten dat er vragen zijn, te voorzien van kennis buiten het aardse wetenschappelijke veld om. Wat uiteindelijk in de periode waar de mens naar toe gaat volledig vanuit de aardse wetenschap verklaard kan worden. In feite is de mens niet zover verwijderd en op sommige punten al zo in contact met het ware Zijn.

Het thema waar we vandaag met jullie verder op in willen gaan is zoals wij aangekondigd hebben: Het jaar van de Waarheid. Waarbij wij het jaar niet zo vast zien als het aardse jaar dat jullie in tijd tellen. Toch wel de periode waarbij de waarheid hoe dan ook naar buiten komt. Die al een tijd geleden is ingezet en steeds zichtbaarder wordt. Waarbij we jullie volledig op het hart willen drukken dat ook al lijkt de wereld steeds chaotischer, ook al lijkt er sprake te zijn van achteruitgang, ook al lijkt het dat er steeds meer onenigheid is, dit alles kan slechts daar zijn omdat het veld van liefde groter wordt, omdat de trilling van de planeet en daarmee al haar bewoners verhoogd wordt, omdat de trilling van de hele kosmos verhoogd wordt. Vanuit de aarde gezien zou je kunnen stellen dat er vanuit de zon die naar jullie straalt, die weer gevoed wordt door de grote zon, steeds trilling verhogende frequenties naar de aarde worden gestuurd, waardoor al het lagere dat er zit als vanzelf naar de oppervlakte wordt getrild, omdat de vibratie eenvoudigweg de donkere delen uitscheidt.

Read more ...

Aansluitend op de channelsessie was er de mogelijkheid voor de aanwezigen om vragen te stellen. Deze vragen zijn grotendeels weliswaar persoonlijk, maar hebben een bredere betekenis.

Enkele van de gestelde vragen:
hoe kan ik contact maken met mijn engelen en gidsen?
is het mijn taak om onrecht dat zich voordoet recht te zetten?
ik leef nu een beetje als een kluizenaar, welke betekenis heeft dat?
wat met lichamelijke ongemakken?
fascinatie voor de dood, hoe zit het met euthanasie, abortus en voltooid leven?

Vraag: Hoe kom ik weer in contact met engelen en gidsen?

Antwoord: De aller, aller allereerste stap daarin is voor jou een periode te doen alsof ze daadwerkelijk bestaan. De grootste uitdaging zit nog in de twijfel die voortdurend als een klein stemmetje op de achtergrond mee gaat, die twijfelt aan of het wel echt is, die volledig gevoed wordt door de aardse realiteit waarin je je bevindt. En vandaar uit is dat ook zeker geen afkeuring of terechtwijzing, slechts een feit dat er nog steeds meer mensen zijn die onze wereld als een fantasie beschouwen, twijfelen van binnen uit, het niet zeker weten. En om deze te overbruggen kun je met je zelf afspreken dat je een periode doet alsof wij dagelijks samen met je meelopen. Het eerste dat je ’s ochtend doet als je wakker wordt is om goede morgen te zeggen tegen je gids, wat fijn dat je er weer bent. En hoe meer je dit in je leven gaat doen, ze niet ziet als iets is dat ver weg is van je, doch als een groep vrienden die om je heen zijn want zo is het ook.

Read more ...

Het samen begonnen zijn aan dit leven

Sinds 2012 weet ik dat ik een alleen geboren tweeling ben. Tijdens een workshop werd mijn aandacht getrokken door een boek dat daar ter inzage lag en tot mijn verbazing reageerde mijn lichaam direct .. mijn hart begon te bonzen en het zweet brak mij uit!

Dat boek ging mee naar huis en zo begon mijn zoektocht naar de impact van alleen achter blijven in de moederschoot.

Ik herkende veel genoemde gevolgen die op latere leeftijd de kop op staken:

 • Onrust en zoeken naar verbinding die verder gaat dan liefde en vriendschap
 • De impact van verlies van dierbaren
 • Onverklaarbare angsten en vasthoudendheid
 • Depressies
 • Onverklaarbare schuldgevoelens
 • Onbestemd gevoel van dreiging
 • Eenzaamheid
 • Terugtrekken
 • Hoog gevoeligheid
 • Klaarstaan voor een ander ongeacht, gericht zijn op de ander
 • Aangetrokken tot symbiotische relaties

En zo kan ik nog wel even doorgaan…

Read more ...

 Een boodschap van hoop

Spirituele boodschap, gechanneld op 2 januari 2017 door Kathrin Knispel
Vertaald door Judith Michels en Henk Janssen
 
Nog steeds ervaren de meeste mensen het spirituele als iets bijzonders, iets waarmee ze niet verbonden zijn, als iets abnormaals, als iets wat er niet logisch bij hoort.
 
Daarentegen is de kracht die “Ik Ben” in ieder mens iets vanzelfsprekends. Het is dus heel normaal. Deze boodschap bereikt je vanuit die sferen van waaruit alle impulsen voor groei en vervolmaking vandaan komen. De sferen van waaruit de motivatie komt om iets ten goede te willen veranderen, waar vandaan ook het verlangen naar heling en perfectie komt. Wat je ontvangt is de boodschap uit de Christuskracht, zij zegent je.
 
Het zijn niet enkel woorden die je bereiken, die je hoort en leest, die je verstandelijk bevatten kunt en waarover je je al dan niet een mening vormt. Het is veel meer mijn zegen / mijn energie die het werk doet.
Alles wat je in woorden meegedeeld wordt aan begrippen, is iets waarover je niet zou moeten nadenken, waarover je je geen mening zou moeten vormen. Want op het moment van waarneming, door het horen en lezen gebeurd het onmiddellijk; ik open ruimten, ik orden energieën, er gebeurd iets. Op dit moment wordt op spiritueel gebied meteen al verhelderd, veranderd, ondersteunt, gefocust, kracht gegeven en geheeld. En met een dergelijke grondhouding, door te horen en te lezen, neem je de impulsen die vanuit het spirituele komen aan. Er gebeurd nu op dit moment meteen al iets. Voor diegenen die zich daarin onderdompelen, die bereid zijn zich te laten raken, er voor openstaan om het te laten gebeuren, kan datgene wat gebeurt ook intensief, blijvend en diepgaand plaatsvinden.

Read more ...

DAGELIJKSE VISUALISATIE OM DE ENERGIE VAN JEZELF EN JE WONING OP EEN HOOG PEIL TE BRENGEN EN / OF TE HOUDEN.
“Visualiseer dat je thuis in je favoriete stoelof bank zit”. Je mag er natuurlijk ook echt in gaan zitten.
Visualiseer een goddelijke goudkleurige wervelwind. Zie het als een draaiend goud licht dat een enorme hoeveelheid liefde uitstraalt. Stel je dan voor dat deze energie steeds dichterbij je komt.

Read more ...

Een goede gronding houd je in het hier en nu en maakt dat je je steviger in je schoenen voelt staan. Probeer de volgende oefening maar eens uit. Op een speelse manier....:)
Ga stevig op een stoel zitten; billen goed op de zitting, rug tegen de leuning en de voeten op de grond. (Benen niet over elkaar slaan of kruisen) Adem rustig in en uit en ga dan met je aandacht naar jouw linkerbeen en voet. Stel je voor of visualiseer dat er vanuit jouw voetzool een wortel groeit, diep diep de aarde in. Maak daar zijscheuten aan en laat de wortel zo diep mogelijk de grond in gaan. Tot het “midden van de aarde”. Daar aangekomen slingert jouw wortel zich om een groot rotsblok en ligt zo als een anker in moeder aarde. Nu ga je met jouw aandacht
naar jouw rechtervoet en laat je op dezelfde wijze de wortel groeien en verankeren.
Tenslotte laat je vanuit jouw stuit een wortel groeien, of, als je dat moeilijk vind, laat je een lift de grond in zakken. Ook weer diep de aarde in. Laat alles dat je niet meer nodig hebt door de wortels de grond in vloeien.

Adem nogmaals uit en voel eens hoeveel steviger je staat dan voor deze oefening.

Energetische huis reinigen: is een diepgaande energetische reiniging voor woningen en zijn bewoners, gebouwen groot en klein, bedrijfsruimtes, praktijkruimten.

Huis reinigen

Bij het energetische huis reinigen worden geblokkeerde energiestromen veranderd en emotionele blokkades worden opgeruimd. Dit geldt ook voor aardstralen en technische straling. Als we met personen en woningen aan het werk zijn weten we, zonder dat het ons verteld is, waar de klachten zitten, vaak ook waar ze vandaan komen. Wij kunnen de oorzaken van klachten benoemen en ze in een beperkt aantal behandelingen oplossen. Vaak zelfs is een éénmalige behandeling voldoende, altijd is er sprake van nazorg.

Neem geheel vrijblijvend een Gratis energetische gezondheidsmeting op onze site. Het verplicht u tot niets...

gratis-huis-reinigen-meting

 Energetische Huisreiniging als paard van Troje

Huisreiniging als paard van Troja, zegt Henk na afloop van een energetische schoonmaak via Skype. Het begon allemaal de avond daarvoor waarbij Henk een ‘noodoproep’ kreeg van Peter (de namen in dit artikel zijn uit privacy overwegingen gefingeerd). Hij vertelde dat hij laatst bijna van de trap was getrokken door ‘iets’ terwijl hij zijn dochtertje in zijn handen had. En dat hij zich ternauwernood staande had kunnen houden. Dat was overigens niet de eerste keer dat hij iets in huis ervoer, maar met een tweede kind binnen een week op komst, klom Peter in de telefoon. De volgende ochtend al kon de reiniging  via het internet worden ingepland.

Read more ...

gratis energie meting


gratis healing

 

Aanmelden Nieuwsbrief

Fields marked with * are required