huisreiniging xxl

Een prachtig boek voor op vakantie en als je niet kunt wachten dan begin je er gewoon nu al aan.

Via onze goede kennis en therapeute Dineke Rumpff kregen we een fantastisch boek aangereikt. 
Dineke Rumpff is gespecialiseerd in thema's rondom alleen geboren tweelingen en soms zelf drie- of meerlingen. Daar is sprake van als je (meestal) een aantal weken met een broertje of zusje samen in de baarmoeder gezeten hebt en de andere tweeling helft vroegtijdig terug naar de andere kant gaat.
Waar we met z'n allen heel lang niet bij stil gestaan hebben is dat er een ontzettend krachtige eenheids-band geweest is tussen deze zielen. Het vroegtijdig vertrek veroorzaakt “stiekem” en sluimerend grote emotionele trauma's die er vaak pas op veel latere leeftijd op heel veel verschillende manieren uit kunnen komen. Sommigen hebben een vermoeden, anderen totaal niet. Ook ouders weten er vaak niets van omdat het verlies niet altijd opvalt.
Zowel Antoinette als Henk hebben samen met Dineke aan onze eigen thema's gewerkt, zelfs onlangs nog. Ook hebben we zeer regelmatig mensen doorgestuurd waarvan we een vermoeden hadden dat het tweeling-thema bij hen een rol speelde.

Het boek: Christina, tweeling als licht geboren.
Christine is een meisje van nu zestien en is geboren met een sterk verruimd bewustzijn en is voortdurend verbonden met hogere lichtsferen. Ze behoort tot een nieuwe generatie jonge, evolutionaire denkers die het menselijk bestaan zien, beschrijven en leven als een samenhang van kwantumfysica, neuropsychologie en spiritualiteit.

Het is overigens helemaal niet zo dat we het boek meteen besteld hebben, we waren druk met verbouwen en hebben immers al zoveel andere boeken gelezen. Dit boek is anders en met name veel actueler! 
Nu we het boek aan het lezen zijn is het met verve een van de mooiste en ontroerendste boeken die we de afgelopen periode gelezen hebben. We wisten dat er ook een deel 2 zat aan te komen, dat hebben we niet afgewacht en daarom hebben we alvast de Duitstalige versie in Zwitserland besteld.

Het boek is geschreven vanuit het perspectief van de moeder van een jong meisje. Het is vooral heel actueel en geeft een beeld van de snelheid van waarmee vandaag de dag de wereld om ons heen op alle gebieden aan het veranderen is en niet meer aansluit bij wat de “nieuwe mens” in de nieuwe tijd nodig heeft.  (o.a. bedrijfsleven, macht, religie, wetenschap, financiën, medische wetenschap, onderwijs, kwantumfysica etc. etc.). 

Waarom wij dit boek zo mooi vinden? 
Omdat het gaat over het transformatieproces waar de aarde en de hele mensheid middenin zit. Het sluit volledig aan bij onze eigen ervaringen in het gezin en ook in het werk en wat we doorkrijgen in onze channelingen. Alleen dan direct doorgegeven door een kind, dat een extreem moeilijke start had en hier met een heel hoog bewustzijn op aarde is gekomen. Mocht je denken dat er alleen maar ellende op aarde is, dit boek bewijst het tegendeel. Er zijn veel van dit soort kinderen al op aarde. Zij zijn degenen die de aarde en de mensheid helpen transformeren.

Samenvatting
Christina is een meisje van zestien uit het Zwitserse Toggenburg. Ze is geboren met een sterk verruimd bewustzijn en behoort daarmee tot een nieuwe generatie van jonge, evolutionaire denkers die het menselijk bestaan zien, beschrijven en leven als een samenhang van kwantumfysica, neuropsychologie en spiritualiteit. Van jongs af aan geeft ze blijk van een opmerkelijk inzicht in de huidige wereld en verbaast ze met haar sterke ethiek, wijsheid en innerlijke rust, die een nieuwe dimensie van mens-zijn doen vermoeden.

Read more ...

Maart 2019

Huisreiniging-XXL via Skype of telefoon

Een huisreiniging-XXL via Skype of telefoon (op afstand) is een prima alternatief voor een Huisreiniging-XXL bij jou thuis. 

Door persoonlijke omstandigheden en de reisafstand kunnen de kosten voor een Huisreiniging-XXL bij jou thuis te hoog zijn. Ook voor mensen die in buiteland wonen is een Huisreiniging-XXL ter plekke soms onmogelijk. Waar ik bij wil aantekenen dat ik zeer regelmatig in België werk. Ook in de grenstreek met Duitsland ben ik regelmatig actief.

In alle gevallen dat een huisreiniging ter plekke niet haalbaar is, is een huisreiniging via Skype of gewoon per telefoon een prima alternatief.

Een Huisreiniging-XXL via skype is in elk geval een heel stuk goedkoper en het effect is hetzelfde. De kosten zijn in totaal € 75,00 (incl. € 15,- nazorg)

Hoe ga ik bij een Huisreiniging op afstand te werk?

Ik vraag om mij via mail of WhatsApp van alle ruimtes foto’s op te sturen, ook ontvang ik graag een foto van de aanvrager en eventueel van het gezin.

Vervolgens maken wij een afspraak om de Huisreiniging uit te voeren. 

De behandeling vindt plaats doordat de bewoner achtereenvolgens in iedere kamer gaat staan terwijl ik de foto van de desbetreffende ruimte op mijn scherm heb. 

Ik zoek per ruimte de juiste kristal erbij en reinig via de bewoner iedere ruimte. Op die manier gaan we de hele woning door.

Als afsluiting verbind ik, weer via de bewoner, alle ruimtes met elkaar en sluiten de woning energetisch af. Vooral deze laatste handeling geeft een zeer krachtig resultaat.

Nazorg

Ook bij een Huisreiniging-XXL op afstand hoort standaard nazorg. Hierbij bestaat de mogelijkheid om na de reiniging regelmatig telefonisch contact te hebben om de voortgang te begeleiden. 

Klantervaringen Huisreiniging op afstand

Maart 2019

Hoe ziet een Huisreiniging XXL eruit? Wat doe ik en wat merk je?

Als ik (bijna altijd op tijd) bij je ben beginnen we onder het genot van een kop koffie met de kennismaking. Uiteindelijk komt er toch een “vreemde” in je woning. Voor die kennismaking nemen we de tijd en wordt het ijs gebroken. Wat ik vrijwel altijd merk is dat het voor iedereen zo natuurlijk aanvoelt.

De volgende stap is dat ik laat zien hoe ik met mijn pendel en meetformulier de energiewaardes meet. In feite doe ik de meting – die ik al vooraf in de rapportage toegestuurd heb – ter plekke nog eens over. Ik neem voldoende tijd om alles uit te leggen, vragen te beantwoorden en toe te lichten.

Voor de aanvrager van de Huisreiniging heb ik vooraf thuis een Egyptische Olie gependeld die tijdens de daadwerkelijke Huisreiniging ondersteunend werkt.

Als er sprake is van een verstoorde krachtplek, iets wat ik de laatste tijd bijna altijd tegenkom, zoek ik met de pendel de omtrek van de krachtplek op. De krachtplek heeft vaak een doorsnee van zo'n 5 tot 8 meter. Dus niet zo maar een hoekje in de kamer of zo. Heel af en toe zijn er zelfs twee krachtplekken aanwezig.

Als ik de verstoorde krachtplek heb gelokaliseerd, dan laat ik de bewoner(s) het verschil in en buiten de krachtplek voelen. De mensen die een Huisreiniging laten uitvoeren zijn vrijwel zonder uitzondering zelf bewust of onbewust gevoelig en als ze bewust gaan voelen, dan voelen ze het verschil tussen de verstoorde krachtplek en er buiten.

Bij een Huisreiniging wordt zowel de woning als jij zelf “energetisch gereinigd”

De woning en dus ook de krachtplek reinig ik altijd via de bewoner(s), de woning staat altijd symbool voor jouw eigen huis, je lichaam.

Voordat we de krachtplek gaan reinigen mag de bewoner intuïtief een aantal kristallen uitzoeken voor gebruik tijdens de reiniging. 

De 12 kristallen die ik gebruik zijn opgeladen met de energie van de 12 scheppingsstralen (Elohim). Samen met de bewoner gaan we dan, op een door de bewoner intuïtief te bepalen plek in de krachtplek staan. Nadat ik me afgestemd heb laat ik dan de energie door ons heen stromen de krachtplek in. 

Vrijwel zonder uitzondering, zelfs de grootste scepticus, hebben de mensen die tot nu toe een huisreiniging hebben meegemaakt heel duidelijk de verandering van energie door hun lichaam voelen gaan. Dit laat zich dan zien en voelen doordat automatisch plaatsvindende bewegingen van het lichaam duidelijk merkbaar is. Het kan zijn dat het lichaam voor- en zijwaarts gaat bewegen, voorover of achterover buigt of een combinatie van alles. Veel beweging dus.

Als we aansluitend, als het lichaam stopt met bewegen en de krachtplek in ere hersteld is, de energiewaardes nog eens meten is meetbaar dat deze aanmerkelijk verbeterd zijn. We gaan op die manier, met af en toe een pauze, de hele woning door.

Als er geen krachtplek aanwezig is, dan is het effect van de Huisreiniging nog steeds heel erg groot en beginnen we op een willekeurige plek in huis en gaan we, zoals hierboven beschreven, de hele woning door en herstellen we de energie in feite door er steeds weer licht aan toe te voegen.

Als we de hele woning doorgegaan zijn dan doen we ter afronding op een centraal punt in de woning nog een “sessie” om alle ruimtes met elkaar te verbinden en een bescherming om de woning aan te brengen. Met name bij de laatste ronde op een centrale plek gaan de energiewaardes nog flink omhoog. Alle ruimtes met elkaar verbinden is veel meer dan de optelsom van de energie van de afzonderlijke ruimtes.

Nazorg
Aansluitend aan de Huisreiniging kan er ruim gebruik worden gemaakt van nazorg. Door regelmatig contact te hebben kan ik "op afstand" het proces begeleiden.

Bij een Huisreiniging via Skype doen we eigenlijk hetzelfde, maar dan aan de hand van foto’s van iedere kamer of ruimte. 

Niet pluis in huis? Maak van je woning een krachtplek!

 

Krachtplekken en poortwachters

Een Poortwachter heeft meerdere betekenissen. 

Wonen op een (verstoorde of sluimerende) krachtplek

Mensen blijken steeds vaker, zonder zich hiervan bewust te zijn op een sluimerende of verstoorde krachtplek te wonen. Soms hoeft deze sluimerende plek alleen maar versterkt te worden en in het bewustzijn van de bewoner geactiveerd te worden. Vaak echter zijn het in het verleden misbruikte krachtplekken en verstoord geraakte plekken die in plaats van licht negativiteit uitstralen. In vrijwel alle gevallen is er over het algemeen, in min of meerdere mate, sprake van fysieke, emotionele, mentale of spirituele klachten.

Je woont nooit ergens toevallig.

Sowieso woont iemand nooit ergens toevallig. En zeker ook alle mensen die op een sluimerende of verstoorde krachplek wonen, wonen hier ook nooit toevallig. Ze wonen er soms al jaren en ze hebben, zonder zich daarvan bewust te zijn, een taak in het openen van een verstoorde of slapende krachtplek. In alle gevallen hebben ze (meestal onbewust dus) al die tijd al zo’n immense krachtplek in beheer. 

De meesten ervaren soms al jaren klachten. Anderen hebben, zonder dat ze zich daarvan bewust zijn geweest van de plek, er een plek van gemaakt die licht uitstraalde over de omringende velden en de omringende buurten. Sommige krachtplekken hebben na een transformerende behandeling een reikwijdte van tientallen kilometers. De rol van poortwachter die zo iemand heeft is niet te onderschatten, hiermee kan namelijk het nieuwe bewustzijn, de nieuwe aarde zou je kunnen zeggen worden verankert op de oude aarde. 

Tegelijkertijd is de ziel van de poortwachter, zonder dat je dit bewust doet, de verbinding tussen deze dimensie, de fysieke aardse dimensie en de dimensie velen dimensies daarbuiten, van de engelen, zeker ook de Elohim, de hogere lichtwezens. 

Welke verstoringen kan ik bij een meting tegenkomen?
 • Emotionele verstoringen die opgeslagen zijn in het geheugen van de woning of praktijk. Dit zijn de overblijfselen van alle emotionele gebeurtenissen die ooit op die plek of in het gebouw hebben plaatsgevonden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
  • Emotionele gebeurtenissen als ziekte, overlijden en ernstige conflicten.
  • Oorlogshandelingen die op die plek ooit hebben plaats gevonden.
 • Verstoringen van natuurlijke aard.
  • Wateraders, aardstralen en breuklijnen
  • Verstoorde krachtplekken
  • Latent aanwezig krachtplekken die wachten op ontsluiting
  • Verstoorde Leylijnen, gekoppeld aan verstoorde krachtplekken
 • Technische straling
  • Vanuit menselijke activiteiten als zendmasten en afkomstig van satellieten
  • Buitenaardse straling die gebruik maakt van onze netwerken
 • Achtergebleven zielendelen
  • Ontstaan vanuit heftige gebeurtenissen op een bepaalde plek. Zielen hebben door deze emotionele schok een stukje van hun ziel daar achtergelaten. Regelmatig is mij gebleken dat bij aanvragers van een huisreiniging zij zielendelen ooit ergens hebben achtergelaten als gevolg van heftige emotionele gebeurtenissen in het verleden. 

Wil jij weten hoe het in jouw woon- of werkogeving is?

Maak van je woning een krachtplek!

Laat je woning niet langer een energie-zuigende plek zijn. 

Zelf wonen wij op een mooie plek aan de rand van Huissen met een "mooie" grote natuurlijke eeuwenoude - door een dijkdoorbraak ontstane - waterplas, een wiel of kolk, de "Diepe Bloem" die pal naast het huis ligt. Zie de foto.grote bloem
Als je de plek ziet met het uitzicht denk je waauw, wat prachtig.


Echter schijn bedriegt. Er eenmaal wonend kwamen we er door ervaringen achter dat er van alles energetisch mis was met deze woning en de naastliggende "mooie plek". De kinderen van Antoinette hadden vroeger ook vaak nachtmerries en zagen enge wezens.

De energetische meting voorafgaand aan de Huisreiniging die ik eind 2016 gedaan heb wees uit dat er destijds een aardstraal liep aan de binnenkant van de buitenmuur, pal onder de slaapkamer en de praktijk. Die buitenmuur lag ook pal langs de vijver.

Een Huisreiniging met de bijbehorende nazorg leverde grote verbeteringen op. Toch ontdekten we in de loop van de tijd nog meer verstorende factoren. Achteraf bleek dat meerdere vorige bewoners van dit huis ook allerlei problemen ondervonden.

Uit nader historisch onderzoek van dit gebied en boodschappen die we doorkregen werd duidelijk dat deze plek van oudsher energetisch misbruikt was. Ook ontdekten we in de woning nog een "verstoorde" krachtplek die negativiteit uitzond. Goed om in dat kader te weten is dat Huissen ontstaan is vanuit bewoning vanuit de Romeinse tijd en altijd in gevecht is geweest met het water van de rivier. Ook is er veel strijd geweest tussen allerlei partijen die deze gunstig gelegen hoge plek aan de rivier wilden beheersen.

De mooie plas water naast het huis bleek uiteindelijk een bron van grote negativiteit te zijn. Zoals het nu lijkt is de oorzaak hiervan door energetische misbruik, de vele stijd en allerlei rituelen uit vroegere tijden. Er schijnt bovendien ooit ook een kerkje met kerkhof geweest te zijn.

Uit onderzoeken in 1973 bleek de kolkbodem op een diepte van zeven meter bedekt te zijn met een dikke laag zwarte modder. In juli 2005 deed de kolk zijn naam bepaald geen eer aan; op de plas was noch waterlelie, noch gele plomp te bekennen. De Diepe Bloem maakte een verwelkte, doodse indruk.

Volgens een legende klinkt onder die omstandigheden gebeier op in de zwarte diepten. Het zou de bronzen stem zijn van een verzwolgen kerkje. De legende moet een relatie hebben met de ondergang van een woonkern met begraafplaats, godshuis en boerderijen.

Wat het nog extremer maakte is dat na de oorlog nogal wat oorlogspuin van Huissen in deze vijver is gedumpt (Huissen heeft in de vuurlinie van Market Garden gelegen en is zwaar gebombardeerd geweest met veel slachtoffers). De energie van dat oorlogspuin en de bijbehorende emotionele pijn van al die slachtoffers is gedumpt in deze kolk. 
Wie zich wel eens heeft beziggehouden met de water-onderzoeken van Emoto weet wat dit betekent.
Wat we ons recent realiseerden is dat onze supergevoelige Bordercollie 's avons niet langs de vijver wilde lopen. Toeval bestaat niet en alles is op z'n plek aan het vallen.

Eind december hebben wij, Antoinette en Henk, een channeling gedaan en een vraag gesteld over de Diepe Bloem naast het huis. Hieronder de informatie die we doorkregen.

"De andere vraag met betrekking tot de Diepe Bloem het water naast het huis, is deze een plek waar van oudsher veel donkerte in is ondergebracht. Vandaar uit is er veel pijnenergie in geactiveerd en zoals water dat doet neemt dit deze de frequentie over van datgene waar het in is ondergedompeld.

Er is al veel getransformeerd, doch gaat dit nu nog op een dieper niveau. We zoden kunnen zeggen dat er een poort door het water is om – we willen zeer duidelijk niet in de angst geraken - doch er is wel een poort in het water om negativiteit aan te trekken, om donkere energie gekoppeld aan een donkere periode op aarde, gekoppeld aan oude donkere periodes, lang, lang, lang geleden op aarde.

Deze energie kan getransformeerd worden, de transformatie is zelfs al gaande en gekoppeld aan de transformatie in jullie zelf. Hoe meer licht jullie in je zelf kunt activeren, hoe meer licht jullie kunnen activeren in dit water. Hoe meer jullie zelf de diverse aspecten van de Bron, de diverse uitingsvormen van het licht weer kunnen erkennen, hoe meer jullie deze kunnen herkennen in deze Bron hiernaast.

Alles is al aanwezig, het is niet een bron van duisternis, het is slechts een aspect van bewustzijn dat nu vol met negatieve trillende energie zit. En negatief is slechts de uiting daarvan in de menselijke vorm. Je zou kunnen zeggen laag trillende energie, veel afwezigheid van licht. Door te zien dat dit slechts een geprogrammeerd bewustzijn van het water is door dat wat er ooit in is gestopt en je dit water eenvoudigweg kunt herprogrammeren omdat er namelijk nooit afwezigheid van licht is geweest, dit slechts een illusie is. Zo kun je ook zien dat je je eigen angsten, onzekerheden kunt herprogrammeren omdat ze nooit een waarheid zijn geweest, slechts een illusie die in jullie geprogrammeerd is en weer geherprogrammeerd kan worden.

Het is een goed idee om in een vorm van ritueel alle stralen van het licht in het water te activeren zodat dit bewustzijn van het water zelf weer wakker kan worden". 

Een paar maanden geleden hebben we de kolk in een mooi ritueel met behulp van de energie van de 12 scheppingsstralen gereinigd. Met deze 12 scheppingsstralen hebben we voor het eerst in April 2018 in Australië gewerkt. 

Na deze heling van het water van de kolk voelt het zo anders. Antoinette kan weer zonder rillingen langs dit water lopen. Ee ook Bodhi, onze Bordercollie loopt weer in het donker vrolijk een rondje mee. Ook in huis is de sfeer veel meer ontspannen.

Door deze ervaringen heb ik nog meer ontzag gekregen voor ogenschijnlijk mooie plekken. Vaak blijken mooie vijverpartijen met de kennis van nu niet zo "mooi" te zijn. Een dergelijke ervaring hadden we in het najaar op een bungalowpark waar een aangelegde vijver vlak naast ons huisje aanwezig was. Achteraf bleek ook deze vijver, om welke reden dan ook, energetische vervuild te zijn. Mogelijk omdat het stilstaand water was? De week vakantie in dat huisje heeft ons destijds veel onrust gebracht. 
Natuurlijk heeft niet iedereen in dezelfde mate last van verstoorde energie, gevoelige mensen des te meer.

Op 21 januari 2019 heb ik me samen met Antoinette afgestemd op onze gidsen en helpers. Het was naar aanleiding van ervaringen die ik de in de jaren dat ik dit werk doe bij energetische huisreinigingen. 
Ik kwam samen met de bewoners vaak veel en zware emotionele verstoringen tegen in het geheugen van de woning, tevens kwam ik het laatste half jaar steeds meer “verstoorde” krachtplekken tegen. 

We kregen van onze gidsen en helpers een heldere boodschap die aansloot bij de ervaring en vermoedens die we zelf al hadden en nu bevestigd en aangescherpt werd. Onderstaand de belangrijkste inzichten.

Er kan sprake zijn van een krachtplaats die vanuit diverse oorzaken ontstaan kan zijn, het komt er grofweg op neer dat er verschillende oorzaken voor verstoorde energie (op een krachtplaats) zijn;

 • Er kan sprake zijn van echte, nog intact zijnde krachtplaatsen.
 • Er kan sprake zijn van verstorende energie vanuit de aarde. 
 • Er kan sprake zijn van verstorende energie vanuit de kosmos. 
 • Er kan sprake zijn van technische straling door apparatuur en vanuit de kosmos.
 • Er kan sprake zijn van oude, soms zeer heftige gebeurtenissen in en om de woning of het gebied.

Er zijn plaatsen waarbij de energie versterkt wordt door kruispunten van de lijnen die rond of in de aarde lopen

De energiebanen, het meridianensysteem van moeder aarde, daar waar deze zich kruisen, net - als in het menselijke systeem waar de vortexen, de wielen, de chakra’s zijn - zijn ook op de aarde aanwezig. 
Dit zijn plaatsen waar in vroegere tijden de mens nog zoveel meer in verbinding was met de natuur, haar tempels, haar offerplaatsen, haar gebedsplaatsen, haar meditatieruimtes, etc. bouwden. 

Er zijn echter ook andere bronnen en andere oorzaken voor het bestaan van een krachtplaats. 
Er worden op dit moment door de verschuivingen die onder andere in het aardmagnetisch veld en in het universum plaatsvinden nieuwe lijnen gecreëerd. Hierbij vervallen oude krachtplaatsen ofwel worden ze getransformeerd. Het is een tussenfase waarin we ons bevinden waarin alle oude systemen niet meer volledig van toepassing zijn, doch de nieuwe zijn ook nog niet volledig in manifestatie aanwezig. 

De overgang van het oude naar het nieuwe is deels een schemergebied, nieuwe krachtplaatsen worden geactiveerd en/of geopend.Vanuit deze krachtplaatsen - door er positief mee om te gaan - kunnen bewuste helende energieën en krachtige vibraties vanuit de scheppende energieën, waaronder de Elohim en de schare Engelen daarop aansluiten. Deze kunnen dan naar moeder aarde worden gezonden om haar te voeden, te ondersteunen. 
Deze plaatsen zijn vergelijkbaar met plaatsen die ik recent samen met Antoinette heb bezocht in Engeland en Noord Australië en die ik veel vaker in mijn leven op mijn reizen ben tegengekomen, o.a. op Bali, in Egypte, in Ladakh en bij de Maya’s in Zuid Amerika. Op deze plaatsen kunnen krachten vanuit andere oorden een eenvoudigere toegang hebben naar de kern van moeder aarde en kunnen haar van binnenuit ondersteunen, kunnen haar frequentie aanwakkeren, waardoor zij op haar beurt naar buiten kan stralen. 
Het zijn oplaadpunten waar ook de mens gebruik van kan maken. 

Wat opvalt is dat na een Huisreiniging de oude Bovisschaal bij lange na niet meer toereikend is om de energie te meten. Het is duidelijk een instrument uit het vissentijdperk. Boviswaardes van een “gereinigde plek” zijn heel veel hoger en lopen vaak in de miljoenen.

De eerder benoemde krachtplaatsen kunnen wel verward worden met plaatsen waar ooit een enorm krachtige, grootse boom heeft geleefd
Een boom die diep verbonden was met het rijk der Deva’s, en die vandaaruit op sommige plaatsen een blauwdruk van haar energie heeft achtergelaten. Dit doordat zij op onnatuurlijke wijze haar bestaan moest eindigen en nog niet klaar was met dat waarmee zij bezig was. 
Op sommige momenten is de boom de verbinding geweest tussen de kosmos en de aarde, vergelijkbaar met een kruispunt van Leylijnen, waarbij op deze kruispunten poorten tussen de dimensies ontstaan. Deze energie is een stuk zachter voor de mens dan de andere poorten die gevoed worden door de Elohim direct. 

Er zijn echter ook plaatsen die als “verstoorde” krachtplaats worden waargenomen, die echter in eerste instantie niet zozeer krachtplaats zijn in de zin van versterking. Deze werken eerder “negatief”. Het zijn plaatsen waar in het verleden heftige emotionele gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, waar aspecten van een of meerdere zielen zijn achtergebleven. 
Daar is een opening in de tijd waarneembaar. Daar waar mensen spreken over ‘er zijn entiteiten in mijn huis’, maken deze mensen ongewild in feite een verbinding met een andere tijd-ruimte dimensie. 
Door deze gebeurtenissen blijft het trauma zich herhalen, dit omdat ze zo emotioneel zwaar belastend waren, nog zo in de herinnering staan, zo soms met vele meerdere achtergebleven zielenaspecten - die als het ware gevangen zitten in die tijd-ruimte en niet de volledige overstap naar het licht hebben gemaakt.
Vervolgens is het zo dat als deze ziel in dit leven weer incarneert, dan blijft hetzelfde trauma zich herhalen tot dat het oorspronkelijke zielendeel bevrijd is. Het bevrijden van deze zielendelen is een heel belangrijk aspect waardoor de mens weer bij zijn volledige potentie kan komen.

Op die bovengenoemde plaatsen wordt een poort gecreëerd of een opening tussen diverse tijd-ruimte dimensies. Deze poort, deze opening zit vol oude pijn en trekt volgens de wet van aantrekking of volgens de wet dat gelijke trillingen, gelijke trillingen aantrekken en gelijke vibraties, gelijke vibraties. Meer van hetzelfde trekt het aan. 
In bovenstaand geval wil het oude zielendeel, het oude trauma geheeld worden en bevrijd worden, losgekoppeld worden van de angst die het ooit heeft doorstaan, waarin het is vast blijven zitten. Het kan vervolgens zijn dat de poort of de plaats die er was gesloten word en er geen belastende energieën meer door kunnen. 

Echter kan het ook zijn dat het in de plaats daarvan een poort wordt om hoog frequente energie naar binnen te halen zodat de oude donkere delen nu volledig met licht worden vervuld. 

Je woont nooit ergens toevallig, het is dus niet voor niets dat de mens zich juist op deze plaatsen gaat vestigen en naar een woning wordt getrokken die deze energetische frequentie met zich meebrengt.
Enerzijds wil de plaats geheeld, gezuiverd worden, anderzijds biedt deze de mogelijkheden voor de mens om diepe transformatie te ondergaan. Onlangs was ik op een plek in Eersel, waar in de tijd van Napoleon veel gruwelijkheden op die plaats hebben plaatsgevonden, en dit is slechts een aspect wat bekend was bij de bewoners van dit perceel. Duidelijk is dat daar een grote vervuiling, een grote lading, een grote hoeveelheid angst, agressie een indruk heeft achtergelaten en een opening heeft achtergelaten. Na de Huisreiniging heeft er nu bevrijding van dit stuk plaatsgevonden. 
In eerste instantie ontstaat een vacuüm dat vervolgens door mijn verbinding en wat ik doe is opgevuld met de hoogst mogelijke frequentie van dat moment. 
Dan creëer ik zonder bewust dat te doen een nieuwe krachtplaats, dan creëer ik op dat moment het voor mij hoogst mogelijk haalbare verhoogde bewustzijn op deze plek en breidt dit veld van bewustzijn zich uit. 

Dit alles is onderdeel van het grote proces waarin de aarde naar haar volgende fase gaat, er steeds meer van deze plaatsen op aarde worden getransformeerd, waardoor haar frequentie toeneemt. 

Het resultaat van een deel van mijn werk is dat ik de mensen die mij gevraagd hebben voor een Huisreiniging, ondersteun in het verhogen van hun bewustzijn. Ik help ze in het ontwaken, het ontwaken uit de slaaptoestand waar de mensheid zich in bevindt. 
En met dat ontwaken ontwaak ik ook een aspect van de aarde op die plaats, kan er weer een punt worden geopend waar de nieuwe hogere vibraties kunnen doorstromen, voelbaar kunnen worden, wordt het nieuwe netwerk van de aarde verder uitgebreid en langzaam maar zeker de ware potentie voor de bewoners tot hun beschikking kan komen. 
Poorten in huizen, plaatsen op de aarde worden beschikbaar gemaakt, worden geopend zodat de nieuwe energie naar binnen kan stromen. 

Bij een Huisreiniging meet ik ter plekke nog een keer de energie en ga ik met de opdrachtgever de hele woning, kamer voor kamer door om iedere plek energetisch te reinigen. Is er sprake van een ‘vervuilde’ krachtplek, dan doen we die als eerste en zien we de energie onmiddellijk omhoog gaan. 

Vaak zie ik dat mensen tegen straling, aardstralen etc. allerlei spullen in huis hebben gehaald zoals koperen lussen, plastic onder de bedden, aard-apperatuur, pennen in de grond, buisjes in de muren etc. Soms gaat het om behoorlijke bedragen. Mijn ervaring is dat we na een huisreiniging al die spullen niet meer nodig hebben. We kunnen het met ons bewustzijn!

Note:

Henk Janssen is healer, coach en auteur. Een van zijn belangrijkste activiteiten op dit moment is het energetisch reinigen van huizen en plaatsen. Over zijn ervaringen en inzichten heeft hij een boek geschreven: “Onderweg naar Meesterschap, de weg die nergens op lijkt”

Antoinette Dettingmeijer is mijn huidige levenspartner en collega. Zij heeft de gave om contact te maken met hogere bewustzijnsvelden. Zij maakt daarbij over het algemeen contact met de Merlijn-energie. Soms ook met anderen vanuit de Witte Broederschap. 

Voor meer info over Huisreinigingen kijk op www.helendmediumschap.nl

Onderstaand een verhaal van iemand die op zoek is naar een oplossing voor de problemen die zij in hun woning ervaren. Dit verhaal staat voor mij representatief voor veel mensen en woningen.
Wat na de gratis energiecheck bleek was dat er nogal wat emotionele verstoringen zaten. Deels veroorzaakt door een aanwezige krachtplek die “vervuild” en daardoor negativiteit aantrok. Een krachtplek werkt als een versterker. Is hij “vervuild” dan trekt hij negativiteit aan, is hij opgeschoond dan zend hij hoge frequenties uit tot ver in de omtrek.
Na de uitgebrachte gratis meting meteen een afspraak gemaakt en een dag later was ik ter plekke om de problemen via een Huisreiniging XXL op te lossen.

Zie de notitie krachtplekken

 5 februari 2019
Beste Henk,

 Mijn naam is A..., ik ben 34 jaar en sinds december 2016 in G.......
Verhuisd vanuit de stad naar de Achterhoek. Een super leuk huis op een prachtige locatie, gebouwd ergens in 1960. 
Ik wilde naar het platteland voor meer rust, energie, gevoel van vrijheid, aarden, de natuur etc, maar daarentegen zijn wij vaak moe, geïrriteerd op alles in / aan dit huis, we hebben het koud, slapen slecht. 

Nu kan dat zijn omdat een verhuizing altijd intens is, zeker van de stad naar dit gebied, maar mijn vriend en ik hebben ons op raardere plekken veel meer thuis gevoeld. 

Ergens heb ik een unheimisch gevoel bij deze locatie, en dat vind ik niet fair tegenover de plek, want het is hier wel prachtig en ik geloof in de potentie en de locatie. Alleen voelt het dus niet altijd goed en ik denk dat dit te maken heeft met de geschiedenis en zaken die hier nog niet zijn afgesloten. 

Het is een vrij groot en vrijstaand huis en ik heb bepaalde rare gevoelens mbt de vorige eigenaar (die wij vaak ontmoet hebben), maar goed, ik weet niet of ik daar per mail al teveel over in detail moet treden. Binnenkort ga ik zelf een cursus intuïtieve en spirituele ontwikkeling doen, ook met het idee dat ik zelf met entiteiten om kan gaan. Maar daarvoor lijkt het me goed om dit te doen door een expert.

Vandaag was ik bij een praktijk voor medium consulten en zij adviseerde me om jou uit te nodigen hier bij mij thuis. Vandaar deze mail. Hopelijk heb je op korte termijn tijd om hier langs te komen, Huissen ligt gelukkig niet zo ver weg. Want ik merk dat ik redelijk aan het eind van mijn latijn zit hier en heb zelf onlangs gezegd, we zetten er een bord 'te Koop' voor. Maar ik wil toch graag nog wat dingen proberen om het hier meer 'eigen' te maken waaronder een energetische huisreiniging voordat ik echt Funda erbij betrek. Hopelijk geeft me dit wat meer rust hier. Misschien is er wel helemaal niets aan de hand, maar dan hoor ik dat graag van jou en kan ik me daar ook bij neer leggen. 

Zelf denk ik dat hier nog wat in de lucht hangt waardoor het nog niet ons huis heeft kunnen worden. Ik zal mijn gegevens ook nog even via je site invullen voor de volledigheid. 

De hoogenergetische olie die ik gebruik ben ik voor het eerst tegengekomen tijdens een rondreis die ik in 2006 met een reisgenote maakte door Egypte. Na een lange tocht met een klein bootje naar het zuiden over de Nijl, onderweg allerlei tempels bezoekend, en terug met de trein richting Cairo, kwamen we in Gizeh op het station waar we werden opgewacht door Gamal (Sheikh Abdul). HoeGizeh henk dat zo gebeurde weet ik nog steeds niet. Hij bracht ons naar zijn “olie-winkel” en liet ons vrijwel meteen door een van zijn bedienden naar de tweede etage van zijn pand brengen. Daar aangekomen hadden we een vrije blik op de grote piramides die op een paar honderd meter afstand lagen. Hier had ik een bijzondere ervaring die ik ook in mijn boek “Onderweg naar Meesterschap” beschrijf. Het was een indrukwekkende ontvangst en ervaring. Gamal is zeer deskundig op het gebied van oliën en tevens healer. 
sheik abdull perfumes palace handicraft glass
Eind 2015 was ik na een bezoek aan de piramides weer even terug bij Gamal, ik wilde hem na tien jaar persé weer eens ontmoeten. Sinds die tijd gebruik ik de hoogenergetische olie (die ik zelf meegenomen heb bij mij bezoek aan Egypte) voor individuele consulten, bij huisreinigingen en bij binnenkort te organiseren workshops om de chakra’s op te ruimen en te activeren.

De 21 oliën  die ik nu op voorrad heb en zijn belangrijkste karakteristiek:

 • Red Amber - Helpt het aardse leven te accepteren
 • Musk - Helpt schuldgevoelens begrijpen en verwerken
 • Jasmijn - Individualiteit en "ik" bewustzijn
 • Rose - Helpt om via het hart op emotioneel niveau te communiceren. Reinigen van het Hartchakra
 • Amber Kashmir - Helpt om vrank en vrij je waarheid te verkondigen
 • Sandlewood - Ondersteunt het derde oog zich te openen en geschikt bij meditatie oefeningen
 • Blue Lotus - Reinigt en activeert 7e chakra en beschermt jouw energie
 • Pappyrus- Brengt licht en luchtigheid
 • Mirrhe - Krachtig "hogere" olie, verbinding met krachtplekken, ook in jezelf 
 • Frankincense - Bij uitstek geschikt om je huis te reinigen
 • Golden Water - "Feel the support of the Universe"
 • Flower of Saccara - Contact maken met het universum
 • Carnation- Heelt en integreert ervaringen uit eerdere incarnaties
 • Sheikh Abdull - Voor mannen: geloof in je Zelf. voor vrouwen: om de mannelijke eneegie, indien te laag, te verhogen
 • Tut Ankh Amon - Kind in je zelf weer be-leven
 • Salladin -  oppakken van eigen verantwoordelijkheid
 • Nile Flower - Maakt je bewust van je plek in de lichtwereld
 • Orange Blossom -  Integratie van hogere energieën
 • Kamfer - Connectie met moeder aarde versterken en nieuwe denkpatronen openen
 • Peppermint - Verhelderend bij "vol" hoofd
 • Maria Magdalena - Goed voor timide mensen

  Je kunt natuurlijk zelf je olie kiezen. Of door mij laten bepalen door afstemming op jouw persoonlijke energie en situatie. Tevens zijn combinaties van olie mogelijk en zelfs aan te raden.

olie doos

De oliën zijn als volgt te gebruiken. (Per olie hebben we een uitgebreidere beschrijving beschikbaar) 
•    Als badolie (slechts een paar drupjes in een vol bad) of in een voetbad.
•    Rechtstreeks een druppel op de huid werkt als parfum. 
•    Via het zeefbeen bovenin je neus gaat de geur direct naar de hersenen waar ze je laat her-inneren. ‘Slapende’ delen van jou worden geactiveerd. 
•    Als toevoeging aan een basisolie zoals bijvoorbeeld zoete amandelolie of rijstolie is de olie heerlijk om mee te masseren of om jezelf mee in te smeren.
•    Toevoeging aan een neutrale bodylotion is ook goed mogelijk.
•    Tenslotte kan je de olie gebruiken in een oliebrander. Water met daarin een druppeltje geeft een heerlijke geur in huis, of gebruik een plantenspuit met water en daarin opgelost de olie om de geur te vernevelen in je huis. 

De olie is sterk geconcentreerd en blijft jarenlang houdbaar. Het donkere glas behoedt de olie voor zonlicht, zet het flesje niet in direct zonlicht of bij directe hitte.

 

De relatie tussen aardstralen en krachtplekken.
Wat we aardstralen noemen zijn in feite uitlaatkleppen van de aarde om eenvoudigweg balans te blijven behouden. Dat werkt hetzelfde als in ons mensen, het zijn energiestromen die net als elektriciteit positieve en negatieve punten hebben. Ook de aarde heeft zo haar haar positieve en negatieve punten. We zouden aardstralen als een negatieve lading kunnen benoemen van waaruit de aarde haar spanning loslaat. Deze plekken met negatief geladen aardstralen zijn zeker niet ideaal om op te wonen. 


Vervuilde krachtplekken gaan als een zender van negativiteit werken.

Oorspronkelijke krachtplekken die zodanig vervuild zijn dat ze, door eerst een krachtige plek te zijn geweest en waar vervolgens veel negativiteit overheen is gekomen, gaan als een (negatief geladen) zendmast dienen. 

Vervuilde aardstralen in een woning kunnen met bewustzijn omgebogen worden.

In tegenstelling tot het plaatsen van technische hulpmiddelen die ik regelmatig tegenkom in woningen, kan ik met mijn bewustzijn deze vervuilde aardstralen ombuigen. Ze kunnen zelfs over grotere afstand omgebogen worden dan vlak langs het huis. Dat is belangrijk want vlak langs het huis trekken ze nog steeds veel negativiteit aan die voelbaar is in het huis. 
Het is dan uiterst belangrijk om positieve gedachten te blijven hebben op een negatief geladen plek. Hierdoor kan de potentiele krachtplek zichtbaarder worden en vervolgens beter gecreëerd worden. Daardoor kunnen nieuwe bewustzijnsvelden ontstaan. 

Krachtplaatsen zijn versterkers.

De aarde is als het ware energetisch in beweging en zo zijn dit soort krachtplaatsen ook in beweging. Krachtplaatsen zijn echte versterkers, zowel in negatieve als in positieve zin. Op het moment dat er op negatief geladen aardstraal of krachtplek veel onrust heerst wordt deze versterkt, als er veel stress heerst wordt deze versterkt. Dan is het voor de bewoners een voortdurend gevecht om deze in goede vibratie te houden, het is zeker niet onmogelijk doch wel een voortdurend gevecht. Ieder mens heeft te maken met de eigen vrije om de energie wel of niet op peil te brengen / houden. En als de vrije wil van de mens een deel in zichzelf nog niet kan loslaten is het alleen mogelijk dit deel te omhullen, toch blijft het een voortdurend gevecht als het ware om welke energie nu voelbaar is in huis. Een gevecht is per definitie zeer vermoeiend. 

Een Huisreiniging zorgt voor een gezonde leefomgeving.

Op het moment dat je de woning positief benadert door bijvoorbeeld een Huisreiniging en zo vol liefde zet, en haar als het ware heelt, heelt van binnen uit met al je liefde gaat zij volgens kosmische wetten dit teruggeven in de vorm van rust, ontspanning en gezondheid.

Recent heb ik krachtplekken geopend in:

Goirle

Doetinchem

Hoogerheide

Den Haag

Boxtel 2x

Boviswaarde in relatie tot Huisreiniging 

Boviswaarde is een maat waarmee energie kan worden gemeten. De bedenker was de franse wetenschapper Bovis die een tabel had gemaakt om de energie van levende wezens maar ook van ieder denkbaar voorwerp te duiden. De Bovis-schaal loopt oorspronkelijk van 0 tot 18.000. Er werd vanuit gegaan dat de ideale hoeveelheid Bovis voor een gezonde mens ca. 6500 was. Krachtplekken hadden een energiewaarde van rond de de 15.000 Bovis. Voor het meten van de energie wordt een pendel, biotensor of wichelroede gebruikt. Ik ga hier niet verder in op hoe je dat meten kunt doen.  Wat ik wel wil uitleggen is dat de tabel die destijds door Bovis gemaakt is niet meer een maximum heeft van 18.000.bovisschaalrond

Gaandeweg tijdens mijn werkzaamheden als Huizenreiniger ontdekte ik dat de energie na een huisreiniging steeds hoger werd. Steeds opnieuw moest ik het maximum van de tabel verhogen en voor mezelf een nieuwe tabel maken. Dat was best verwarrend maar via inmiddels weet ik dat dit de steeds hoger wordende Boviswaarden alles te maken heeft met het verhogen van de energie in het universum en dus ook hier op aarde. Hoe dat werkt leg ik uit in mijn video huisreiniging. Ik gebruik vaker de metafoor van het oude kodak fotorolletje met 12 of maximaal 36 opnames. Tegenwoordig kunnen er met gemak vele duizenden foto's op een computer of zelfs telefoon. Anders dan in het Vissentijdperk waar we gericht waren op materie, zijn we ons in het Aquariustijdperk leven we nu in het digitale tijdperk en feit dat alles uit energie bestaat. Zelfs de hardste rots. De wereld ziet er nu echt anders uit.
De veranderende energiewaardes zijn voor mij ook heel herkenbaar is de wereld om ons heen. We ondergaan grote veranderingen. Ogenschijnlijke zekerheden verdwijnen, oude structuren en machtssystemen zoals bijv. godsdiensten boeten aan macht in. Chaos alom.

 Een overgroot van de mensen leeft nog in het Vissentijdperk. De energie van de woningen is ook nog vanuit het Vissentijdperk en daarvoor. De energie om ons heen wordt verhoogd en dus worden we min of meer gedwongen om hierin mee te gaan. Hogere energie maakt dat oude weggestopte emoties tevoorschijn komen. Veel mensen voelen zich ook niet gelukkig, worden geconfronteerd met klachten en ziekte. Het wordt echt tijd om op te ruimen. Wachten kan eigenlijk niet meer.

Een Huisreiniging XXL is als een grote voorjaarsschoonmaak voor de nieuwe tijd. 

Alleen een voorjaarsschoonmaak door alleen je huis op te ruimen heeft onvoldoende effect en lukt zelfs vaak niet omdat de energie in huis verstoord is met oude emotionele gebeurtenissen. 

Vraag een gratis meting aan voor je woning

foto video Een energetische Huisreiniging van mij richt zich enerzijds op het opschonen van de energie in de woning of bedrijf, of praktijk. Achtergebleven emotionele herinneringen van voorgaande bewoners, gebruikers  en / of gebeurtenissen worden opgeschoond. Vaak worden achtergebleven emotionele blokkades verward met entiteiten.

De huisreiniging bestaat in feite uit twee delen. De huisreiniging zelf en de nazorg waarbij er aansluitend op afstand gewerkt kan worden aan de effecten van de huisreiniging. Ook kunnen er vragen en inzichten ontstaan waar ik je graag bij help.

Read more ...

Wie mijn boek al heeft gelezen weet een beetje wat het voor mij - Henk - betekent “Onderweg naar Meesterschap” te zijn. 

In mijn geval is het een leven dat zich totaal anders ontwikkeld heeft dan ik en waarschijnlijk ook anderen in mijn directe omgeving ooit hebben kunnen vermoeden. 

Terugblikkend was het geen bijzonder opvallend leven dat ik geleid heb. Wel kan ik nu achteraf zeggen dat ik me nooit lekker en ontspannen heb gevoeld, vaak machteloos. Met de ervaring en kennis van nu was mijn leven meer een overleven. Ik besef nu pas dat ik anders was, ik had weinig aansluiting bij vriendjes, was verlegen en teruggetrokken en paste me voortdurend aan. Daar ben ik destijds Meester in geworden. 

“Onderweg naar Meesterschap” is uiteindelijk controle krijgen over je gedachten, gevoelens en emoties. 

Read more ...

Steeds meer krachtplekken komen tevoorschijn
De laatste tijd meet ik steeds meer krachtplekken en wordt ik in mijn werk ook daar steeds meer naar toe geleid. April 2017 ben ik met Antoinette bewust naar krachtplekken in Engeland geweest, de energie van krachtplekken is mede daardoor nu voelbaar en meetbaar in ons eigen systeem. Zo werkt het voor de mens. Door deze krachtplekken weer te activeren in het bewustzijn is het mogelijk dit zich te herinneren, te voelen, te ervaren.

Bepaalde plekken op aarde kunnen voor de mens ziekmakend zijn
Er zijn plekken op de aarde die meestal van nature een energie, zoals aardstralen en wateraders, hebben vanuit de aarde die voor de mens ziekmakend is. Het is niet zo dat aardstralen per definitie voor alles en iedereen een verstorende, ziekmakende energie hebben, want er zijn ook bijvoorbeeld dieren die hier juist op gedijen, zoals mieren en katten.

Er is ook nog sprake van straling
Daarnaast is er nog de straling die door technische apparatuur veroorzaakt wordt. Deze is te verdelen in twee hoofdgroepen. Enerzijds de voor de meesten wel bekende vorm van straling, zoals de wifi, 4G, etc. Daarnaast is er ook sprake van straling die niet zozeer door menselijke apparatuur doch wel door apparatuur van buiten de aarde om storingen veroorzaakt.

Een term als technische straling is een buitengewoon veelomvattend geheel waarbij het voor sommigen interessant kan zijn dat de straling niet zozeer vanuit de aarde komt, doch ook vanuit datgene dat zich rondom de aarde afspeelt en de mens wil beïnvloeden in combinatie met apparatuur die al op aarde staat. Deze vorm van straling zal de komende tijd toenemen. Het is zeer wel mogelijk dat de komende tijd de technische straling die zo lang op de achtergrond stond in toenemende mate weer te voorschijn komt. Niet omdat de mens per definitie sensitiever hiervoor wordt, toch omdat de straling op sommige vlakken toeneemt.

De aarde heeft ook energiecentra
Een ander punt is dat de aarde net als de mens energiecentra heeft. De aarde heeft plekken waarmee ze zichzelf oplaadt, waarmee ze energie vanuit de kosmos, vanuit de Bron zelf in zich laat stromen en zich in haar kern laat voeden, zich laat zuiveren. Grote energiecentra, de meest krachtige plekken zoals Stonehenge, de piramides etc. zijn veelal bekend. Doch zijn er net als in het menselijke systeem diverse, vele diverse kleinere energiecentra aanwezig.

Hoewel de mens daar vaak bewust niet mee werkt - en dit voor het grote geheel ook niet per definitie noodzakelijk is - is het zo dat een planeet als de aarde zo'n immens krachtige grootse ziel is, dat zelfs de kleinere centra als krachtplek opgemerkt worden. 

Deze kunnen buitengewoon goed gebruikt worden door de mens en tegelijkertijd kunnen deze krachtplekken ook verstorend zijn voor het menselijke systeem, om daar te lange tijd door te brengen. Dit omdat de plekken op zich veelal zijn gemaakt, gecreëerd, om de aarde te voeden en te dienen als uitlaatklep voor de aarde. De aarde is in staat energie te absorberen, te transformeren en weer naar buiten te laten gaan. Op sommige momenten ook blokkades die op zijn genomen, negatieve, neerhalende gedachtepatronen die zijn geabsorbeerd weer te laten gaan. Dit gebeurt veelal door middel van deze krachtplaatsen, deze energiecentrales in de aarde. Net zoals de mens blokkades in de chakra’s kan hebben en deze kan transformeren.

Nu de mens sensitiever wordt, nu de aarde haar trilling verhoogt, worden steeds meer van deze plaatsen als het ware geactiveerd, steeds meer van deze plaatsen die als het ware slapend aanwezig waren, minder krachtig functionerend aanwezig waren, gaan nu weer aan zou je kunnen zeggen, gaan weer harder draaien, gaan weer meer kracht uitzenden.

Op het moment dat vanuit de Bron, vanuit al dat om de aarde is, hogere frequenties naar de aarde worden gezonden, worden deze door de aarde geabsorbeerd en weer teruggezonden. En al deze krachtplaatsen die door ons gemeten worden, gevoeld worden, deze plaatsen zijn ook ontvangststations van deze energie. Je zou kunnen zeggen dat dit vortexen zijn om hogere energetische frequenties te ontvangen en uit te zenden.

Er komen steeds meer energievortexen
Energetische vortexen worden geactiveerd zodat de aarde op steeds grotere schaal hogere frequenties kan ontvangen, kan toelaten. Naast het feit dat het krachtplaatsen zijn, zijn het ook energievortexen die geopend worden, geactiveerd worden zodat het raster dat om de aarde ligt om het bewustzijn van de mens lager en slapend te houden kan worden herschreven met nieuwe informatie en kan er een nieuw raster overheen ontstaan waardoor ze tegen elkaar wegvallen en de ware mens weer kan zijn.

Vortexen verschijnen als een raster op aarde. Een van de onderdelen van mijn werk de energievortexen die er zijn te openen, te helpen openen of mensen bewust te maken van het feit dat ze er zijn en hoe ermee om te gaan.

Als er sprake is van uitzonderlijke energie is er per definitie ook sprake van een tegenwerkende kracht
Op punten waar de energie uitzonderlijk hoog is, op punten waar krachtplekken meetbaar zijn, energievortexen voelbaar zijn, is ook per definitie de mogelijkheid groot dat er straling, energieën zijn die hier een tegenwerkende kracht willen neerzetten. En vanuit daar het proces proberen tegen te houden.

Voor ieder mens is het erg belangrijk om zich bewust te zijn van het feit dat er ook door steeds meer mensen (bewust of onbewust) gewerkt wordt met zeer hoog vibrerende energieën. En dat deze de neiging hebben laag vibrerende energieën aan te trekken. Hoge energieën zijn als ware een magneet en de angst voor laag vibrerende energieën is hetgeen dat ze binnen kan halen. Het is de angst die in een mens heeft gezeten die ze in eerste instantie naar binnen heeft gehaald. Want uiteindelijk is het doel van de, in dit geval lager vibrerende/negatieve energieën, de angst in een mens aan te wakkeren omdat dat voor een deel van het universum pure voeding is. 

De enige mogelijkheid die er is om in dit geval hier geen last van te hebben is de angst uit het systeem te verwijderen en om bewust de frequentie van zowel jezelf als je huis en woonomgeving hoog te houden. Bijvoorbeeld door middel van een oefening die wij mensen na een huisreiniging aanreiken.

Krachtplaatsen kunnen helend zijn, maar let op
Krachtplaatsen kunnen buitengewoon helend zijn voor de mens. Om regelmatig op krachtplaatsen te staan, zitten of liggen, om het menselijk systeem op te laden. Om dat daar een directe verbinding tussen grote kosmische oplaadstralingen is die direct naar de aarde stromen en die, op het moment dat je daar als mens gaat staan, je opladen met hoogfrequent Goddelijk licht.

Dit kan de eigen intenties versterken en het is vandaar uit zeer wel van belang met welke intentie je op zo'n plek gaat staan. Want je zou deze plaatsen kunnen omschrijven als versterkers van dat wat er is. Op het moment dat je jezelf wilt opladen met Goddelijk licht, om je veld van liefde te vergroten, om je krachten te vergroten om je talenten te vergroten, om je intuïtie te verfijnen, om je waarnemingsvermogen vanuit andere dimensies te verfijnen, dit alles zal een positieve bijdrage leveren aan je systeem. 

Op het moment dat je op een krachtplek gaat staan als je je buitengewoon slecht voelt en neerwaartse gedachten hebt, wees je dan bewust van het feit dat je deze gedachtes versterkt. Het is wel mogelijk om laag in je energie te zijn en je op te gaan laden op een dergelijke plaats. Doch op het moment dat je daar gaat zitten, laten we zeggen omdat je vindt dat je echtgenoot m/v zo een vervelend mens is en je toch zou wensen dat deze zich liefdevoller gaat gedragen. Dan zit je daar vanuit de intentie dat je echtgenoot een vervelend mens is en in wezen, ook al denk je daarbij dat je zou wensen dat deze zich liefdevoller zou gaan gedragen, versterk je juist het feit dat je je echtgenoot een vervelend mens vindt. Deze gedachte komt voort uit het feit dat deze zich dus volgens iemands maatstaven niet liefdevol gedraagt en dan versterk je op dat moment het energieveld dat een echtgenoot zich niet liefdevol gedraagt. 

Deze gedachte gaat in veel mensen, die vanuit de beste bedoelingen zichzelf een lichtwerker noemen, hier voor de aarde erg vaak de verkeerde kant op, de kant op die ze niet wensen. Ze hebben een gevoel van ongenoegen, bijvoorbeeld de aarde is een niet liefdevolle planeet, er is veel geweld, er is veel onrecht, en ze gaan vanuit de intentie “ik wil de aarde een liefdevolle plek maken” hun energetische veld vergroten en versterken. Dan vergeet deze mens dat onder deze gedachte nog steeds de “ik vind deze aarde een niet liefdevolle, vredige plek” ligt. Onder die gedachte blijft dit veld aanwezig en zolang dit veld aanwezig blijft is het dat, met de beste bedoelingen van de wereld, toch datgene wat je op dat moment aan het versterken bent. Want de basis van wat je denkt wordt versterkt. Dus niet “ik wil de aarde liefdevoller maken”, doch wel “de aarde is een niet liefdevolle plek”. En zo kan de mens slechts werken aan zichzelf om zijn eigen bewustzijnsveld te vergroten en het er laten zijn. 

Spiritueel bewuste mensen worden sneller naar een woonplek met een energievortex getrokken
Krachtplaatsen zullen we in de komende tijd meer en meer tegenkomen in de vorm van energievortexen omdat er steeds meer energievortexen geopend worden op de aarde. Op sommige plekken, bij de meer spiritueel bewuste mens zal dit sneller gebeuren, omdat deze vanuit de zieletrilling naar een woonplek wordt getrokken waar zo'n plek aanwezig is. Deze kan zeer wel kan worden gebruikt om zich vanuit de juiste intentie op te laden. Niet om op te slapen, doch wel om zich duidelijk op te laden. Deze plek kun je ook eren als zijnde een plaats waar de aarde zich mag voeden, een plaats waar de aarde haar verdriet kan transformeren en kan laten gaan en de liefdevolle Bron-energie kan ontvangen. Ook de aarde heeft haar verdriet, de aarde heeft haar onmacht, de aarde heeft haar pijn net als wij, die in een emotioneel veld zitten, is de aarde waarop wij leven ook onderhevig aan dit emotionele veld, is het niet alleen de mens is het ook de planeet zelf die deze emoties kan voelen, kan waarnemen, kans transformeren, kan laten gaan.

En zo kan de mens die op of nabij een energievortex woont, moeder aarde helpen door deze vortexen liefdevol te benaderen, als het ware te beschermen en als het ware een altaar van te maken door deze te omringen met mooie bloemen, mooie stenen, mooie planten en er een bijzondere plek van te maken, een plek waarvan de mens en de aarde dan weten; ja, wij eren deze plek, dit is als het ware een heilige plek waarin we beiden ons kunnen opladen, ons lagere trillende veld kunnen afvoeren en ons kunnen verbinden met de Bron zelf. 

Er kunnen nieuwe energiecentra geopend worden
Naast het feit dat er diverse plaatsen op aarde zijn die op dit moment gesloten dan wel geopend zijn en het zeer wel mogelijk is deze te openen is het ook mogelijk om nieuwe energievortexen voor de aarde te creëren Daardoor kan zowel de aarde als de mens nieuwe plekken krijgen waar zij zich kunnen opladen. Dit kan een bijdrage leveren aan het verhogen van het hele trillingsveld, aan het helpen ontwaken van de ware mens.

Wil je weten of er in jouw woning ook een krachtplaats aanwezig is? Vraag dan hier een gratis meting aan

Het gebruik van de hoogenergetische Heilge olien

De uit Egypte meegebrachte oliën (met een zeer hoge energetische waarde) bieden een prachtige ondersteuning bij tal van consulten. Sowieso gebruik ik Sheikh Abdull's Frankincense regelmatig bij huisreinigingen. Vaak bestellen de bewoners daarna een flesje voor eigen gebruik, om naast de visualisatie ook middels de olie de energie in huis en bewoners te reinigen en hoog te houden. Gewoon de olie in een geurbrander gebruiken, hoe eenvoudig wil je 't hebben.

In Henk's boek staat zijn ervaring bij de piramide van Gizeh beschreven. Deze 'persoonlijke aardbeving' vond plaats bij Sheikh Abdull op het balkon. De Sheikh, roepnaam Gamal, komt uit een familie waar generaties-lang met oliën wordt gewerkt. In Egypte zijn slechts vijf families die de werkelijke geheimen van de oliën kennen. Ze staan voortdurend met elkaar in contact en ondersteunen elkaar om de kwaliteit te waarborgen, want helaas zijn er ook veel inferieure oliën te koop in de diverse toeristenwinkels.

Read more ...

 

logo-helend-mediumschap

gratis energie meting

 

Aanmelden Nieuwsbrief

Fields marked with * are required