huisreiniging xxl

Steeds meer krachtplekken komen tevoorschijn
De laatste tijd meet ik steeds meer krachtplekken en wordt ik in mijn werk ook daar steeds meer naar toe geleid. April 2017 ben ik met Antoinette bewust naar krachtplekken in Engeland geweest, de energie van krachtplekken is mede daardoor nu voelbaar en meetbaar in ons eigen systeem. Zo werkt het voor de mens. Door deze krachtplekken weer te activeren in het bewustzijn is het mogelijk dit zich te herinneren, te voelen, te ervaren.

Bepaalde plekken op aarde kunnen voor de mens ziekmakend zijn
Er zijn plekken op de aarde die meestal van nature een energie, zoals aardstralen en wateraders, hebben vanuit de aarde die voor de mens ziekmakend is. Het is niet zo dat aardstralen per definitie voor alles en iedereen een verstorende, ziekmakende energie hebben, want er zijn ook bijvoorbeeld dieren die hier juist op gedijen, zoals mieren en katten.

Er is ook nog sprake van straling
Daarnaast is er nog de straling die door technische apparatuur veroorzaakt wordt. Deze is te verdelen in twee hoofdgroepen. Enerzijds de voor de meesten wel bekende vorm van straling, zoals de wifi, 4G, etc. Daarnaast is er ook sprake van straling die niet zozeer door menselijke apparatuur doch wel door apparatuur van buiten de aarde om storingen veroorzaakt.

Een term als technische straling is een buitengewoon veelomvattend geheel waarbij het voor sommigen interessant kan zijn dat de straling niet zozeer vanuit de aarde komt, doch ook vanuit datgene dat zich rondom de aarde afspeelt en de mens wil beïnvloeden in combinatie met apparatuur die al op aarde staat. Deze vorm van straling zal de komende tijd toenemen. Het is zeer wel mogelijk dat de komende tijd de technische straling die zo lang op de achtergrond stond in toenemende mate weer te voorschijn komt. Niet omdat de mens per definitie sensitiever hiervoor wordt, toch omdat de straling op sommige vlakken toeneemt.

De aarde heeft ook energiecentra
Een ander punt is dat de aarde net als de mens energiecentra heeft. De aarde heeft plekken waarmee ze zichzelf oplaadt, waarmee ze energie vanuit de kosmos, vanuit de Bron zelf in zich laat stromen en zich in haar kern laat voeden, zich laat zuiveren. Grote energiecentra, de meest krachtige plekken zoals Stonehenge, de piramides etc. zijn veelal bekend. Doch zijn er net als in het menselijke systeem diverse, vele diverse kleinere energiecentra aanwezig.

Hoewel de mens daar vaak bewust niet mee werkt - en dit voor het grote geheel ook niet per definitie noodzakelijk is - is het zo dat een planeet als de aarde zo'n immens krachtige grootse ziel is, dat zelfs de kleinere centra als krachtplek opgemerkt worden. 

Deze kunnen buitengewoon goed gebruikt worden door de mens en tegelijkertijd kunnen deze krachtplekken ook verstorend zijn voor het menselijke systeem, om daar te lange tijd door te brengen. Dit omdat de plekken op zich veelal zijn gemaakt, gecreëerd, om de aarde te voeden en te dienen als uitlaatklep voor de aarde. De aarde is in staat energie te absorberen, te transformeren en weer naar buiten te laten gaan. Op sommige momenten ook blokkades die op zijn genomen, negatieve, neerhalende gedachtepatronen die zijn geabsorbeerd weer te laten gaan. Dit gebeurt veelal door middel van deze krachtplaatsen, deze energiecentrales in de aarde. Net zoals de mens blokkades in de chakra’s kan hebben en deze kan transformeren.

Nu de mens sensitiever wordt, nu de aarde haar trilling verhoogt, worden steeds meer van deze plaatsen als het ware geactiveerd, steeds meer van deze plaatsen die als het ware slapend aanwezig waren, minder krachtig functionerend aanwezig waren, gaan nu weer aan zou je kunnen zeggen, gaan weer harder draaien, gaan weer meer kracht uitzenden.

Op het moment dat vanuit de Bron, vanuit al dat om de aarde is, hogere frequenties naar de aarde worden gezonden, worden deze door de aarde geabsorbeerd en weer teruggezonden. En al deze krachtplaatsen die door ons gemeten worden, gevoeld worden, deze plaatsen zijn ook ontvangststations van deze energie. Je zou kunnen zeggen dat dit vortexen zijn om hogere energetische frequenties te ontvangen en uit te zenden.

Er komen steeds meer energievortexen
Energetische vortexen worden geactiveerd zodat de aarde op steeds grotere schaal hogere frequenties kan ontvangen, kan toelaten. Naast het feit dat het krachtplaatsen zijn, zijn het ook energievortexen die geopend worden, geactiveerd worden zodat het raster dat om de aarde ligt om het bewustzijn van de mens lager en slapend te houden kan worden herschreven met nieuwe informatie en kan er een nieuw raster overheen ontstaan waardoor ze tegen elkaar wegvallen en de ware mens weer kan zijn.

Vortexen verschijnen als een raster op aarde. Een van de onderdelen van mijn werk de energievortexen die er zijn te openen, te helpen openen of mensen bewust te maken van het feit dat ze er zijn en hoe ermee om te gaan.

Als er sprake is van uitzonderlijke energie is er per definitie ook sprake van een tegenwerkende kracht
Op punten waar de energie uitzonderlijk hoog is, op punten waar krachtplekken meetbaar zijn, energievortexen voelbaar zijn, is ook per definitie de mogelijkheid groot dat er straling, energieën zijn die hier een tegenwerkende kracht willen neerzetten. En vanuit daar het proces proberen tegen te houden.

Voor ieder mens is het erg belangrijk om zich bewust te zijn van het feit dat er ook door steeds meer mensen (bewust of onbewust) gewerkt wordt met zeer hoog vibrerende energieën. En dat deze de neiging hebben laag vibrerende energieën aan te trekken. Hoge energieën zijn als ware een magneet en de angst voor laag vibrerende energieën is hetgeen dat ze binnen kan halen. Het is de angst die in een mens heeft gezeten die ze in eerste instantie naar binnen heeft gehaald. Want uiteindelijk is het doel van de, in dit geval lager vibrerende/negatieve energieën, de angst in een mens aan te wakkeren omdat dat voor een deel van het universum pure voeding is. 

De enige mogelijkheid die er is om in dit geval hier geen last van te hebben is de angst uit het systeem te verwijderen en om bewust de frequentie van zowel jezelf als je huis en woonomgeving hoog te houden. Bijvoorbeeld door middel van een oefening die wij mensen na een huisreiniging aanreiken.

Krachtplaatsen kunnen helend zijn, maar let op
Krachtplaatsen kunnen buitengewoon helend zijn voor de mens. Om regelmatig op krachtplaatsen te staan, zitten of liggen, om het menselijk systeem op te laden. Om dat daar een directe verbinding tussen grote kosmische oplaadstralingen is die direct naar de aarde stromen en die, op het moment dat je daar als mens gaat staan, je opladen met hoogfrequent Goddelijk licht.

Dit kan de eigen intenties versterken en het is vandaar uit zeer wel van belang met welke intentie je op zo'n plek gaat staan. Want je zou deze plaatsen kunnen omschrijven als versterkers van dat wat er is. Op het moment dat je jezelf wilt opladen met Goddelijk licht, om je veld van liefde te vergroten, om je krachten te vergroten om je talenten te vergroten, om je intuïtie te verfijnen, om je waarnemingsvermogen vanuit andere dimensies te verfijnen, dit alles zal een positieve bijdrage leveren aan je systeem. 

Op het moment dat je op een krachtplek gaat staan als je je buitengewoon slecht voelt en neerwaartse gedachten hebt, wees je dan bewust van het feit dat je deze gedachtes versterkt. Het is wel mogelijk om laag in je energie te zijn en je op te gaan laden op een dergelijke plaats. Doch op het moment dat je daar gaat zitten, laten we zeggen omdat je vindt dat je echtgenoot m/v zo een vervelend mens is en je toch zou wensen dat deze zich liefdevoller gaat gedragen. Dan zit je daar vanuit de intentie dat je echtgenoot een vervelend mens is en in wezen, ook al denk je daarbij dat je zou wensen dat deze zich liefdevoller zou gaan gedragen, versterk je juist het feit dat je je echtgenoot een vervelend mens vindt. Deze gedachte komt voort uit het feit dat deze zich dus volgens iemands maatstaven niet liefdevol gedraagt en dan versterk je op dat moment het energieveld dat een echtgenoot zich niet liefdevol gedraagt. 

Deze gedachte gaat in veel mensen, die vanuit de beste bedoelingen zichzelf een lichtwerker noemen, hier voor de aarde erg vaak de verkeerde kant op, de kant op die ze niet wensen. Ze hebben een gevoel van ongenoegen, bijvoorbeeld de aarde is een niet liefdevolle planeet, er is veel geweld, er is veel onrecht, en ze gaan vanuit de intentie “ik wil de aarde een liefdevolle plek maken” hun energetische veld vergroten en versterken. Dan vergeet deze mens dat onder deze gedachte nog steeds de “ik vind deze aarde een niet liefdevolle, vredige plek” ligt. Onder die gedachte blijft dit veld aanwezig en zolang dit veld aanwezig blijft is het dat, met de beste bedoelingen van de wereld, toch datgene wat je op dat moment aan het versterken bent. Want de basis van wat je denkt wordt versterkt. Dus niet “ik wil de aarde liefdevoller maken”, doch wel “de aarde is een niet liefdevolle plek”. En zo kan de mens slechts werken aan zichzelf om zijn eigen bewustzijnsveld te vergroten en het er laten zijn. 

Spiritueel bewuste mensen worden sneller naar een woonplek met een energievortex getrokken
Krachtplaatsen zullen we in de komende tijd meer en meer tegenkomen in de vorm van energievortexen omdat er steeds meer energievortexen geopend worden op de aarde. Op sommige plekken, bij de meer spiritueel bewuste mens zal dit sneller gebeuren, omdat deze vanuit de zieletrilling naar een woonplek wordt getrokken waar zo'n plek aanwezig is. Deze kan zeer wel kan worden gebruikt om zich vanuit de juiste intentie op te laden. Niet om op te slapen, doch wel om zich duidelijk op te laden. Deze plek kun je ook eren als zijnde een plaats waar de aarde zich mag voeden, een plaats waar de aarde haar verdriet kan transformeren en kan laten gaan en de liefdevolle Bron-energie kan ontvangen. Ook de aarde heeft haar verdriet, de aarde heeft haar onmacht, de aarde heeft haar pijn net als wij, die in een emotioneel veld zitten, is de aarde waarop wij leven ook onderhevig aan dit emotionele veld, is het niet alleen de mens is het ook de planeet zelf die deze emoties kan voelen, kan waarnemen, kans transformeren, kan laten gaan.

En zo kan de mens die op of nabij een energievortex woont, moeder aarde helpen door deze vortexen liefdevol te benaderen, als het ware te beschermen en als het ware een altaar van te maken door deze te omringen met mooie bloemen, mooie stenen, mooie planten en er een bijzondere plek van te maken, een plek waarvan de mens en de aarde dan weten; ja, wij eren deze plek, dit is als het ware een heilige plek waarin we beiden ons kunnen opladen, ons lagere trillende veld kunnen afvoeren en ons kunnen verbinden met de Bron zelf. 

Er kunnen nieuwe energiecentra geopend worden
Naast het feit dat er diverse plaatsen op aarde zijn die op dit moment gesloten dan wel geopend zijn en het zeer wel mogelijk is deze te openen is het ook mogelijk om nieuwe energievortexen voor de aarde te creëren Daardoor kan zowel de aarde als de mens nieuwe plekken krijgen waar zij zich kunnen opladen. Dit kan een bijdrage leveren aan het verhogen van het hele trillingsveld, aan het helpen ontwaken van de ware mens.

Wil je weten of er in jouw woning ook een krachtplaats aanwezig is? Vraag dan hier een gratis meting aan

 

logo-helend-mediumschap

gratis energie meting

 

Aanmelden Nieuwsbrief

Fields marked with * are required