huisreiniging xxl

Maak van je woning een krachtplek!

Laat je woning niet langer een energie-zuigende plek zijn. 

Zelf wonen wij op een mooie plek aan de rand van Huissen met een "mooie" grote natuurlijke eeuwenoude - door een dijkdoorbraak ontstane - waterplas, een wiel of kolk, de "Diepe Bloem" die pal naast het huis ligt. Zie de foto.grote bloem
Als je de plek ziet met het uitzicht denk je waauw, wat prachtig.


Echter schijn bedriegt. Er eenmaal wonend kwamen we er door ervaringen achter dat er van alles energetisch mis was met deze woning en de naastliggende "mooie plek". De kinderen van Antoinette hadden vroeger ook vaak nachtmerries en zagen enge wezens.

De energetische meting voorafgaand aan de Huisreiniging die ik eind 2016 gedaan heb wees uit dat er destijds een aardstraal liep aan de binnenkant van de buitenmuur, pal onder de slaapkamer en de praktijk. Die buitenmuur lag ook pal langs de vijver.

Een Huisreiniging met de bijbehorende nazorg leverde grote verbeteringen op. Toch ontdekten we in de loop van de tijd nog meer verstorende factoren. Achteraf bleek dat meerdere vorige bewoners van dit huis ook allerlei problemen ondervonden.

Uit nader historisch onderzoek van dit gebied en boodschappen die we doorkregen werd duidelijk dat deze plek van oudsher energetisch misbruikt was. Ook ontdekten we in de woning nog een "verstoorde" krachtplek die negativiteit uitzond. Goed om in dat kader te weten is dat Huissen ontstaan is vanuit bewoning vanuit de Romeinse tijd en altijd in gevecht is geweest met het water van de rivier. Ook is er veel strijd geweest tussen allerlei partijen die deze gunstig gelegen hoge plek aan de rivier wilden beheersen.

De mooie plas water naast het huis bleek uiteindelijk een bron van grote negativiteit te zijn. Zoals het nu lijkt is de oorzaak hiervan door energetische misbruik, de vele stijd en allerlei rituelen uit vroegere tijden. Er schijnt bovendien ooit ook een kerkje met kerkhof geweest te zijn.

Uit onderzoeken in 1973 bleek de kolkbodem op een diepte van zeven meter bedekt te zijn met een dikke laag zwarte modder. In juli 2005 deed de kolk zijn naam bepaald geen eer aan; op de plas was noch waterlelie, noch gele plomp te bekennen. De Diepe Bloem maakte een verwelkte, doodse indruk.

Volgens een legende klinkt onder die omstandigheden gebeier op in de zwarte diepten. Het zou de bronzen stem zijn van een verzwolgen kerkje. De legende moet een relatie hebben met de ondergang van een woonkern met begraafplaats, godshuis en boerderijen.

Wat het nog extremer maakte is dat na de oorlog nogal wat oorlogspuin van Huissen in deze vijver is gedumpt (Huissen heeft in de vuurlinie van Market Garden gelegen en is zwaar gebombardeerd geweest met veel slachtoffers). De energie van dat oorlogspuin en de bijbehorende emotionele pijn van al die slachtoffers is gedumpt in deze kolk. 
Wie zich wel eens heeft beziggehouden met de water-onderzoeken van Emoto weet wat dit betekent.
Wat we ons recent realiseerden is dat onze supergevoelige Bordercollie 's avons niet langs de vijver wilde lopen. Toeval bestaat niet en alles is op z'n plek aan het vallen.

Eind december hebben wij, Antoinette en Henk, een channeling gedaan en een vraag gesteld over de Diepe Bloem naast het huis. Hieronder de informatie die we doorkregen.

"De andere vraag met betrekking tot de Diepe Bloem het water naast het huis, is deze een plek waar van oudsher veel donkerte in is ondergebracht. Vandaar uit is er veel pijnenergie in geactiveerd en zoals water dat doet neemt dit deze de frequentie over van datgene waar het in is ondergedompeld.

Er is al veel getransformeerd, doch gaat dit nu nog op een dieper niveau. We zoden kunnen zeggen dat er een poort door het water is om – we willen zeer duidelijk niet in de angst geraken - doch er is wel een poort in het water om negativiteit aan te trekken, om donkere energie gekoppeld aan een donkere periode op aarde, gekoppeld aan oude donkere periodes, lang, lang, lang geleden op aarde.

Deze energie kan getransformeerd worden, de transformatie is zelfs al gaande en gekoppeld aan de transformatie in jullie zelf. Hoe meer licht jullie in je zelf kunt activeren, hoe meer licht jullie kunnen activeren in dit water. Hoe meer jullie zelf de diverse aspecten van de Bron, de diverse uitingsvormen van het licht weer kunnen erkennen, hoe meer jullie deze kunnen herkennen in deze Bron hiernaast.

Alles is al aanwezig, het is niet een bron van duisternis, het is slechts een aspect van bewustzijn dat nu vol met negatieve trillende energie zit. En negatief is slechts de uiting daarvan in de menselijke vorm. Je zou kunnen zeggen laag trillende energie, veel afwezigheid van licht. Door te zien dat dit slechts een geprogrammeerd bewustzijn van het water is door dat wat er ooit in is gestopt en je dit water eenvoudigweg kunt herprogrammeren omdat er namelijk nooit afwezigheid van licht is geweest, dit slechts een illusie is. Zo kun je ook zien dat je je eigen angsten, onzekerheden kunt herprogrammeren omdat ze nooit een waarheid zijn geweest, slechts een illusie die in jullie geprogrammeerd is en weer geherprogrammeerd kan worden.

Het is een goed idee om in een vorm van ritueel alle stralen van het licht in het water te activeren zodat dit bewustzijn van het water zelf weer wakker kan worden". 

Een paar maanden geleden hebben we de kolk in een mooi ritueel met behulp van de energie van de 12 scheppingsstralen gereinigd. Met deze 12 scheppingsstralen hebben we voor het eerst in April 2018 in Australië gewerkt. 

Na deze heling van het water van de kolk voelt het zo anders. Antoinette kan weer zonder rillingen langs dit water lopen. Ee ook Bodhi, onze Bordercollie loopt weer in het donker vrolijk een rondje mee. Ook in huis is de sfeer veel meer ontspannen.

Door deze ervaringen heb ik nog meer ontzag gekregen voor ogenschijnlijk mooie plekken. Vaak blijken mooie vijverpartijen met de kennis van nu niet zo "mooi" te zijn. Een dergelijke ervaring hadden we in het najaar op een bungalowpark waar een aangelegde vijver vlak naast ons huisje aanwezig was. Achteraf bleek ook deze vijver, om welke reden dan ook, energetische vervuild te zijn. Mogelijk omdat het stilstaand water was? De week vakantie in dat huisje heeft ons destijds veel onrust gebracht. 
Natuurlijk heeft niet iedereen in dezelfde mate last van verstoorde energie, gevoelige mensen des te meer.

Op 21 januari 2019 heb ik me samen met Antoinette afgestemd op onze gidsen en helpers. Het was naar aanleiding van ervaringen die ik de in de jaren dat ik dit werk doe bij energetische huisreinigingen. 
Ik kwam samen met de bewoners vaak veel en zware emotionele verstoringen tegen in het geheugen van de woning, tevens kwam ik het laatste half jaar steeds meer “verstoorde” krachtplekken tegen. 

We kregen van onze gidsen en helpers een heldere boodschap die aansloot bij de ervaring en vermoedens die we zelf al hadden en nu bevestigd en aangescherpt werd. Onderstaand de belangrijkste inzichten.

Er kan sprake zijn van een krachtplaats die vanuit diverse oorzaken ontstaan kan zijn, het komt er grofweg op neer dat er verschillende oorzaken voor verstoorde energie (op een krachtplaats) zijn;

  • Er kan sprake zijn van echte, nog intact zijnde krachtplaatsen.
  • Er kan sprake zijn van verstorende energie vanuit de aarde. 
  • Er kan sprake zijn van verstorende energie vanuit de kosmos. 
  • Er kan sprake zijn van technische straling door apparatuur en vanuit de kosmos.
  • Er kan sprake zijn van oude, soms zeer heftige gebeurtenissen in en om de woning of het gebied.

Er zijn plaatsen waarbij de energie versterkt wordt door kruispunten van de lijnen die rond of in de aarde lopen

De energiebanen, het meridianensysteem van moeder aarde, daar waar deze zich kruisen, net - als in het menselijke systeem waar de vortexen, de wielen, de chakra’s zijn - zijn ook op de aarde aanwezig. 
Dit zijn plaatsen waar in vroegere tijden de mens nog zoveel meer in verbinding was met de natuur, haar tempels, haar offerplaatsen, haar gebedsplaatsen, haar meditatieruimtes, etc. bouwden. 

Er zijn echter ook andere bronnen en andere oorzaken voor het bestaan van een krachtplaats. 
Er worden op dit moment door de verschuivingen die onder andere in het aardmagnetisch veld en in het universum plaatsvinden nieuwe lijnen gecreëerd. Hierbij vervallen oude krachtplaatsen ofwel worden ze getransformeerd. Het is een tussenfase waarin we ons bevinden waarin alle oude systemen niet meer volledig van toepassing zijn, doch de nieuwe zijn ook nog niet volledig in manifestatie aanwezig. 

De overgang van het oude naar het nieuwe is deels een schemergebied, nieuwe krachtplaatsen worden geactiveerd en/of geopend.Vanuit deze krachtplaatsen - door er positief mee om te gaan - kunnen bewuste helende energieën en krachtige vibraties vanuit de scheppende energieën, waaronder de Elohim en de schare Engelen daarop aansluiten. Deze kunnen dan naar moeder aarde worden gezonden om haar te voeden, te ondersteunen. 
Deze plaatsen zijn vergelijkbaar met plaatsen die ik recent samen met Antoinette heb bezocht in Engeland en Noord Australië en die ik veel vaker in mijn leven op mijn reizen ben tegengekomen, o.a. op Bali, in Egypte, in Ladakh en bij de Maya’s in Zuid Amerika. Op deze plaatsen kunnen krachten vanuit andere oorden een eenvoudigere toegang hebben naar de kern van moeder aarde en kunnen haar van binnenuit ondersteunen, kunnen haar frequentie aanwakkeren, waardoor zij op haar beurt naar buiten kan stralen. 
Het zijn oplaadpunten waar ook de mens gebruik van kan maken. 

Wat opvalt is dat na een Huisreiniging de oude Bovisschaal bij lange na niet meer toereikend is om de energie te meten. Het is duidelijk een instrument uit het vissentijdperk. Boviswaardes van een “gereinigde plek” zijn heel veel hoger en lopen vaak in de miljoenen.

De eerder benoemde krachtplaatsen kunnen wel verward worden met plaatsen waar ooit een enorm krachtige, grootse boom heeft geleefd
Een boom die diep verbonden was met het rijk der Deva’s, en die vandaaruit op sommige plaatsen een blauwdruk van haar energie heeft achtergelaten. Dit doordat zij op onnatuurlijke wijze haar bestaan moest eindigen en nog niet klaar was met dat waarmee zij bezig was. 
Op sommige momenten is de boom de verbinding geweest tussen de kosmos en de aarde, vergelijkbaar met een kruispunt van Leylijnen, waarbij op deze kruispunten poorten tussen de dimensies ontstaan. Deze energie is een stuk zachter voor de mens dan de andere poorten die gevoed worden door de Elohim direct. 

Er zijn echter ook plaatsen die als “verstoorde” krachtplaats worden waargenomen, die echter in eerste instantie niet zozeer krachtplaats zijn in de zin van versterking. Deze werken eerder “negatief”. Het zijn plaatsen waar in het verleden heftige emotionele gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, waar aspecten van een of meerdere zielen zijn achtergebleven. 
Daar is een opening in de tijd waarneembaar. Daar waar mensen spreken over ‘er zijn entiteiten in mijn huis’, maken deze mensen ongewild in feite een verbinding met een andere tijd-ruimte dimensie. 
Door deze gebeurtenissen blijft het trauma zich herhalen, dit omdat ze zo emotioneel zwaar belastend waren, nog zo in de herinnering staan, zo soms met vele meerdere achtergebleven zielenaspecten - die als het ware gevangen zitten in die tijd-ruimte en niet de volledige overstap naar het licht hebben gemaakt.
Vervolgens is het zo dat als deze ziel in dit leven weer incarneert, dan blijft hetzelfde trauma zich herhalen tot dat het oorspronkelijke zielendeel bevrijd is. Het bevrijden van deze zielendelen is een heel belangrijk aspect waardoor de mens weer bij zijn volledige potentie kan komen.

Op die bovengenoemde plaatsen wordt een poort gecreëerd of een opening tussen diverse tijd-ruimte dimensies. Deze poort, deze opening zit vol oude pijn en trekt volgens de wet van aantrekking of volgens de wet dat gelijke trillingen, gelijke trillingen aantrekken en gelijke vibraties, gelijke vibraties. Meer van hetzelfde trekt het aan. 
In bovenstaand geval wil het oude zielendeel, het oude trauma geheeld worden en bevrijd worden, losgekoppeld worden van de angst die het ooit heeft doorstaan, waarin het is vast blijven zitten. Het kan vervolgens zijn dat de poort of de plaats die er was gesloten word en er geen belastende energieën meer door kunnen. 

Echter kan het ook zijn dat het in de plaats daarvan een poort wordt om hoog frequente energie naar binnen te halen zodat de oude donkere delen nu volledig met licht worden vervuld. 

Je woont nooit ergens toevallig, het is dus niet voor niets dat de mens zich juist op deze plaatsen gaat vestigen en naar een woning wordt getrokken die deze energetische frequentie met zich meebrengt.
Enerzijds wil de plaats geheeld, gezuiverd worden, anderzijds biedt deze de mogelijkheden voor de mens om diepe transformatie te ondergaan. Onlangs was ik op een plek in Eersel, waar in de tijd van Napoleon veel gruwelijkheden op die plaats hebben plaatsgevonden, en dit is slechts een aspect wat bekend was bij de bewoners van dit perceel. Duidelijk is dat daar een grote vervuiling, een grote lading, een grote hoeveelheid angst, agressie een indruk heeft achtergelaten en een opening heeft achtergelaten. Na de Huisreiniging heeft er nu bevrijding van dit stuk plaatsgevonden. 
In eerste instantie ontstaat een vacuüm dat vervolgens door mijn verbinding en wat ik doe is opgevuld met de hoogst mogelijke frequentie van dat moment. 
Dan creëer ik zonder bewust dat te doen een nieuwe krachtplaats, dan creëer ik op dat moment het voor mij hoogst mogelijk haalbare verhoogde bewustzijn op deze plek en breidt dit veld van bewustzijn zich uit. 

Dit alles is onderdeel van het grote proces waarin de aarde naar haar volgende fase gaat, er steeds meer van deze plaatsen op aarde worden getransformeerd, waardoor haar frequentie toeneemt. 

Het resultaat van een deel van mijn werk is dat ik de mensen die mij gevraagd hebben voor een Huisreiniging, ondersteun in het verhogen van hun bewustzijn. Ik help ze in het ontwaken, het ontwaken uit de slaaptoestand waar de mensheid zich in bevindt. 
En met dat ontwaken ontwaak ik ook een aspect van de aarde op die plaats, kan er weer een punt worden geopend waar de nieuwe hogere vibraties kunnen doorstromen, voelbaar kunnen worden, wordt het nieuwe netwerk van de aarde verder uitgebreid en langzaam maar zeker de ware potentie voor de bewoners tot hun beschikking kan komen. 
Poorten in huizen, plaatsen op de aarde worden beschikbaar gemaakt, worden geopend zodat de nieuwe energie naar binnen kan stromen. 

Bij een Huisreiniging meet ik ter plekke nog een keer de energie en ga ik met de opdrachtgever de hele woning, kamer voor kamer door om iedere plek energetisch te reinigen. Is er sprake van een ‘vervuilde’ krachtplek, dan doen we die als eerste en zien we de energie onmiddellijk omhoog gaan. 

Vaak zie ik dat mensen tegen straling, aardstralen etc. allerlei spullen in huis hebben gehaald zoals koperen lussen, plastic onder de bedden, aard-apperatuur, pennen in de grond, buisjes in de muren etc. Soms gaat het om behoorlijke bedragen. Mijn ervaring is dat we na een huisreiniging al die spullen niet meer nodig hebben. We kunnen het met ons bewustzijn!

Note:

Henk Janssen is healer, coach en auteur. Een van zijn belangrijkste activiteiten op dit moment is het energetisch reinigen van huizen en plaatsen. Over zijn ervaringen en inzichten heeft hij een boek geschreven: “Onderweg naar Meesterschap, de weg die nergens op lijkt”

Antoinette Dettingmeijer is mijn huidige levenspartner en collega. Zij heeft de gave om contact te maken met hogere bewustzijnsvelden. Zij maakt daarbij over het algemeen contact met de Merlijn-energie. Soms ook met anderen vanuit de Witte Broederschap. 

Voor meer info over Huisreinigingen kijk op www.helendmediumschap.nl

Boviswaarde in relatie tot Huisreiniging 

Boviswaarde is een maat waarmee energie kan worden gemeten. De bedenker was de franse wetenschapper Bovis die een tabel had gemaakt om de energie van levende wezens maar ook van ieder denkbaar voorwerp te duiden. De Bovis-schaal loopt oorspronkelijk van 0 tot 18.000. Er werd vanuit gegaan dat de ideale hoeveelheid Bovis voor een gezonde mens ca. 6500 was. Krachtplekken hadden een energiewaarde van rond de de 15.000 Bovis. Voor het meten van de energie wordt een pendel, biotensor of wichelroede gebruikt. Ik ga hier niet verder in op hoe je dat meten kunt doen.  Wat ik wel wil uitleggen is dat de tabel die destijds door Bovis gemaakt is niet meer een maximum heeft van 18.000.bovisschaalrond

Gaandeweg tijdens mijn werkzaamheden als Huizenreiniger ontdekte ik dat de energie na een huisreiniging steeds hoger werd. Steeds opnieuw moest ik het maximum van de tabel verhogen en voor mezelf een nieuwe tabel maken. Dat was best verwarrend maar via inmiddels weet ik dat dit de steeds hoger wordende Boviswaarden alles te maken heeft met het verhogen van de energie in het universum en dus ook hier op aarde. Hoe dat werkt leg ik uit in mijn video huisreiniging. Ik gebruik vaker de metafoor van het oude kodak fotorolletje met 12 of maximaal 36 opnames. Tegenwoordig kunnen er met gemak vele duizenden foto's op een computer of zelfs telefoon. Anders dan in het Vissentijdperk waar we gericht waren op materie, zijn we ons in het Aquariustijdperk leven we nu in het digitale tijdperk en feit dat alles uit energie bestaat. Zelfs de hardste rots. De wereld ziet er nu echt anders uit.
De veranderende energiewaardes zijn voor mij ook heel herkenbaar is de wereld om ons heen. We ondergaan grote veranderingen. Ogenschijnlijke zekerheden verdwijnen, oude structuren en machtssystemen zoals bijv. godsdiensten boeten aan macht in. Chaos alom.

 Een overgroot van de mensen leeft nog in het Vissentijdperk. De energie van de woningen is ook nog vanuit het Vissentijdperk en daarvoor. De energie om ons heen wordt verhoogd en dus worden we min of meer gedwongen om hierin mee te gaan. Hogere energie maakt dat oude weggestopte emoties tevoorschijn komen. Veel mensen voelen zich ook niet gelukkig, worden geconfronteerd met klachten en ziekte. Het wordt echt tijd om op te ruimen. Wachten kan eigenlijk niet meer.

Een Huisreiniging XXL is als een grote voorjaarsschoonmaak voor de nieuwe tijd. 

Alleen een voorjaarsschoonmaak door alleen je huis op te ruimen heeft onvoldoende effect en lukt zelfs vaak niet omdat de energie in huis verstoord is met oude emotionele gebeurtenissen. 

Vraag een gratis meting aan voor je woning

foto video Een energetische Huisreiniging van mij richt zich enerzijds op het opschonen van de energie in de woning of bedrijf, of praktijk. Achtergebleven emotionele herinneringen van voorgaande bewoners, gebruikers  en / of gebeurtenissen worden opgeschoond. Vaak worden achtergebleven emotionele blokkades verward met entiteiten.

De huisreiniging bestaat in feite uit twee delen. De huisreiniging zelf en de nazorg waarbij er aansluitend op afstand gewerkt kan worden aan de effecten van de huisreiniging. Ook kunnen er vragen en inzichten ontstaan waar ik je graag bij help.

Read more ...

Beste Henk,
Ruim een halfjaar na de huisreiniging wil ik jullie nog eens laten weten hoe ik het een en ander heb ervaren.
Na een heftige periode in mijn leven ben ik me gaan afvragen waarom dingen gebeuren, waarom er zoveel tegen zit en niets lijkt te lukken.
Ik werd er door iemand op gewezen dat het wel eens vroorzaakt kon worden door energieën in je woning die niet goed zijn
Om die reden ben ik toen eens naar gaan zoeken op internet, ik kwam veel aanbieders tegen, maar een huisreiniging door Henk voelde voor mij op de een of andere manier het beste aan. Gelijk actie ondernomen, gebeld met ene Henk en een direct een afspraak gemaakt.
Even voorop gesteld; ik had werkelijk geen idee wie of wat ik kon verwachten, misschien wel een geitenwollen sokken man. Ik ben zelf een redelijk nuchter persoon niet echt een zwever of zo. Al geloof ik zeker dat er meer is tussen hemel en aarde, anders had ik er ook zeker niet aan begonnen.
Een paar dagen later stond Henk voor de deur, een vriendelijk uitziende kerel en bovendien zag hij er vlot uit, hupla weg vooroordeel.
Grappig het leek wel of er een oude bekende op bezoek was, dat voelde voor Henk ook.
Eerst even een gesprekje met veel humor en toen samen door het huis. Ik mocht op plekken gaan staan met een verstoorde energie, plekken waar ik inderdaad iets bij voelde. Voorheen had ik daar echt niets gevoeld, nu wel. Henk stond naast me met een pendel, die heen en weer ging omdat er op die plek een verstoorde energie / geheugen was. Steeds als de pendel rustiger bewoog gingen we naar een andere plek. Ook mijn hobbyruimte, de schuur en het weilandje kregen een bezoek.

Read more ...

Technische straling in relatie tot gezondheid

Er wordt veel gesproken over de gevolgen van technische straling. Met name door de toename van zendmasten, mobiele diensten, Wi-Fi etc.
Er zijn veel misverstanden hierover en met dit schrijven probeer ik mijn visie te delen en onder de aandacht te brengen.

Alleen maar bang zijn voor iets maakt de problemen alleen maar groter. Je afsluiten voor alle technische straling kan ook niet. Ja, je kunt je huis zodanig voorzien van allerlei hulpmiddelen waardoor de straling in huis vermindert wordt. Zodra je buiten komt werkt het echter niet meer, nergens niet. Er is geen plek op aarde waar je vrij bent van technische straling, zelfs niet in de bergen.

Een slecht functionerend immuunsysteem is de echte oorzaak
Zoals hieronlogo boek 4 sidesder uitgelegd wordt is het niet de technische straling die voor problemen zorgt. Het is een minder goed of slecht werkend immuunsysteem dat de oorzaak is van de vele klachten die er zijn. Klachten die op alle niveaus van ons leven kunnen optreden en zich uitren, zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel. Al deze lagen, zoals hiernaast mooi afgebeeld, staan in verbinding met elkaar.

 

 


De oplossing zit in ons zelf

Read more ...

DAGELIJKSE VISUALISATIE OM DE ENERGIE VAN JEZELF EN JE WONING OP EEN HOOG PEIL TE BRENGEN EN / OF TE HOUDEN.
“Visualiseer dat je thuis in je favoriete stoelof bank zit”. Je mag er natuurlijk ook echt in gaan zitten.
Visualiseer een goddelijke goudkleurige wervelwind. Zie het als een draaiend goud licht dat een enorme hoeveelheid liefde uitstraalt. Stel je dan voor dat deze energie steeds dichterbij je komt.

Read more ...

Energetische huis reinigen: is een diepgaande energetische reiniging voor woningen en zijn bewoners, gebouwen groot en klein, bedrijfsruimtes, praktijkruimten.

Huis reinigen

Bij het energetische huis reinigen worden geblokkeerde energiestromen veranderd en emotionele blokkades worden opgeruimd. Dit geldt ook voor aardstralen en technische straling. Als we met personen en woningen aan het werk zijn weten we, zonder dat het ons verteld is, waar de klachten zitten, vaak ook waar ze vandaan komen. Wij kunnen de oorzaken van klachten benoemen en ze in een beperkt aantal behandelingen oplossen. Vaak zelfs is een éénmalige behandeling voldoende, altijd is er sprake van nazorg.

Neem geheel vrijblijvend een Gratis energetische gezondheidsmeting op onze site. Het verplicht u tot niets...

gratis-huis-reinigen-meting

 Energetische Huisreiniging als paard van Troje

Huisreiniging als paard van Troja, zegt Henk na afloop van een energetische schoonmaak via Skype. Het begon allemaal de avond daarvoor waarbij Henk een ‘noodoproep’ kreeg van Peter (de namen in dit artikel zijn uit privacy overwegingen gefingeerd). Hij vertelde dat hij laatst bijna van de trap was getrokken door ‘iets’ terwijl hij zijn dochtertje in zijn handen had. En dat hij zich ternauwernood staande had kunnen houden. Dat was overigens niet de eerste keer dat hij iets in huis ervoer, maar met een tweede kind binnen een week op komst, klom Peter in de telefoon. De volgende ochtend al kon de reiniging  via het internet worden ingepland.

Read more ...

Alles op aarde bestaat uit energie en frequenties.
 Quantumfysica heeft inmiddels ruimschoots aangetoond dat alles op aarde voor 99,999 % bestaat uit leegte. Leegte die gevuld is met energie, met Chi, Prana, Universele Energie, 0-Punt energie of hoe het ook maar in verschillende culturen genoemd wordt. . Alles in de natuur is via die energie met elkaar verbonden in voortdurende uitwisseling, beïnvloeding.

Alles op aarde heeft een uitstraling, een frequentie. Dus ook iedere cel en ieder orgaan in ons lichaam heeft een – unieke - frequentie. Om energie inzichtelijk te maken kan alles in Bovis-eenheden* uitgedrukt worden (vergelijk graden Celsius of Fahrenheit). Met een pendel kan de intensiteit van straling van een mens, dier, plaats, plant of voorwerp met behulp van een meetformulier gemeten worden (ook op afstand). 


Read more ...

In willekeurige volgorde worden in dit artikel de meest voorkomende oorzaken van energetische blokkades besproken. In veruit de meeste huizen en bedrijven die ik vanaf 2008 heb gemeten, kwamen in vrijwel alle gevallen emotionele blokkades in redelijke tot extreme mate voor. Op de tweede plaats in ca. 20 % van de metingen aardstralen. Technische straling in verstorende mate kwam ik bijna nergens tegen.

Let op!! Mijns inziens bestaan er veel misverstanden over de invloed van technische straling. Naar mijn overtuiging hebben onze lichamen zich inmiddels evolutionair aardig aangepast aan deze technische straling. Tegenwoordig meet ik nauwelijks nog technische straling in verstorende mate. Mensen kunnen er echter zeker last van hebben. Naar mijn mening is de werkelijke oorzaak over het algemeen niet zozeer de technische straling, als wel een verzwakt immuunsysteem. Onder andere de ziekte van Lyme tast in grote mate het immuunsysteem aan waardoor we vatbaar zijn voor allerlei andere aanvallen.

Read more ...

 

logo-helend-mediumschap

gratis energie meting

 

Aanmelden Nieuwsbrief

Fields marked with * are required