helend mediumschap

Welkom lieve vrienden van ons.

Van alle diverse thema’s die er spelen, individuele thema’s, groepsovereenkomsten, is het onderwerp tegenslag hetgeen waar we deze keer dieper op in willen gaan. 

Het ervaren van tegenslag in je leven en dat wat de diepere betekenis erachter is.  

Zovelen van jullie zijn al lange tijd bewust jezelf aan het onderzoeken, oude traumatische ervaringen aan het helen, bewust het licht in je leven toelaten, vergroten, je liefde verspreiden, onderweg naar die nieuwe beloofde aarde. Het tijdperk waarin liefde, vreedzaamheid, spiritualiteit, geluk een normaal gegeven is. 

En op dat pad, terwijl je al lang en zo hard je best hebt gedaan, en zeker vaak op de momenten dat je het gevoel hebt dat je nu toch echt grote stappen hebt gezet, er toch bijna bent, komt er vanuit het niets, bijna bij wet, een tegenslag op wat voor wijze dan ook. Veelal door een gebeurtenis vanuit de buitenwereld waar je ogenschijnlijk geen enkele grip op hebt, die wel een enorme invloed op je eigen leven heeft. En het gevoel dat daarbij ontstaat dat er iets is van buitenaf dat je tegenhoudt in je eigen ontwikkelingsproces. Dat het voelt dat er een kracht, een macht van buitenaf is die probeert om jouw licht te dimmen, dat is een gevoel dat bij velen op dit soort momenten naar de oppervlakte komt, de overhand krijgt en vandaaruit ook machteloosheid naar de oppervlakte brengt omdat het immers zo groot lijkt dat je er niet tegenop gewassen bent. 

Read more ...

Welkom allemaal. 

Van deze gelegenheid tot jullie te kunnen spreken willen we graag gebruik maken. Graag gebruik maken om jullie aan te moedigen nog meer en meer te leven vanuit je hart. Nog meer je dromen te volgen. Nog meer je te laten leiden door je passie, door daar waar je blij van wordt, daar waar je hart van gaat stromen. En al die dingen die je doet in het leven omdat ze zo zijn aangeleerd, omdat je denkt dat het zo hoort, omdat je omgeving vindt dat je het zo moet doen, of omdat je denkt dat je omgeving vindt dat je het zo moet doen, steeds meer los te laten, achter je te laten. Want met het leven vanuit het hart, met het leven vanuit datgene waar jij blij en gelukkig van wordt –met slechts de enige kanttekening dat je daarbij niet een ander moedwillig schaadt – dat is uiteindelijk de sleutel tot transformatie van de aarde, van haar bewoners. 

Read more ...

Welkom lieve allen,

In de tijden waarin alle vaste zekerheden weg lijken te vallen, de wereld niet meer lijkt te functioneren zoals deze deed en jullie veelal in jullie persoonlijke levens ervaren dat alles niet meer gaat zoals het ooit ging, is het extra belangrijk om diep verbonden met je eigen kern te blijven dan wel te geraken. 

Omdat nu de tijd is aangebroken dat zekerheid niet meer uit de buitenwereld kan worden gehaald, toch daar wordt gevonden waar deze ook daadwerkelijk vandaan komt, diep in je zelf. Diep in je zelf ligt de basis voor alles, diep in je zelf is de enige zekerheid te vinden die er is, de verbintenis met de Bron. De Christusvlam, zoals deze ook wordt genoemd die in jezelf zit, is de enige zekerheid die je nodig hebt in het leven. En vandaar uit kun je je leven vorm geven, kun je je talenten met de wereld delen. 

Read more ...

Met veel plezier verwelkomen wij jullie allemaal op dit moment. 

Want uiteindelijk in alles wat jullie hier op aarde meemaken, op dit moment velen in diepe transformatie processen, is nog steeds het pad waar jullie naar onderweg zijn degene van het plezier, geluk, liefde, speelsheid, vitaliteit ervaren hier op aarde. Uiteindelijk zijn jullie allen nog steeds onderweg om de hemel op aarde te ervaren, om mee te gaan met de aarde in haar transformatie proces, om zelf ook deze transformatie in jezelf te kunnen maken. 

En door alle processen die er in zovelen gaande zijn, is juist hetgene waarnaar je onderweg bent vaak zover weg. Wordt vergeten dat uiteindelijk het leven bedoeld is in de eerste kern waarin de mens geschapen is om deze hemel te creëren. Daar waar jullie bijbel spreekt over het paradijs, waar Adam en Eva uitgestoten zijn, is dit deels metaforisch en deels de realiteit. Is dit wat jullie aan het doen zijn, de weg terug vinden naar het paradijs. Door nu in jezelf de volledige grootsheid van binnenuit te ervaren die je bent. Niet vanuit onwetendheid dat het er altijd al was, nee, vanuit het diepe diepe weten, het terug gevonden hebben van wie je in wezen bent. En dan kun je deze niet meer kwijtraken. 

Read more ...

Vanuit eenheid geboren zijn jullie allemaal, zonder uitzondering, op zoek om deze eenheid weer te ervaren. Vanuit eenheid geboren en daarna in de illusie van afgescheidenheid terechtgekomen. Dat blijft de grootste pijn die iedere ziel met zich meedraagt. Dat is de grootste zoektocht die iedere ziel onderneemt hier op aarde. Op verschillende wijze, vanuit verschillende invalshoeken, toch onderliggend is iedereen op zoek naar het diepe gevoel van verbondenheid, van heelheid, samensmelting, thuiskomen, weer één worden met het geheel. 

De ene zoekt dit in verbinding met een ander, in verbinding met een ander mens, met een groep, met familie, met vrienden, met werk, de natuur, de dieren, de helpers, begeleiders, vrienden vanuit de spirituele werelden. En een ander zoekt dit vanuit het besef dat dit daar niet kan worden gevonden, dat dit slechts een staat van zijn is die in zichzelf aanwezig is . 

Read more ...